I det nya landet

Emil Jensen is back with the new album, ”I det nya landet”, where he taps the pulse of the world and himself. Emil has previously released four praised albums and toured with both albums and shows all over northern Europe. He is an unprecedented master at throwing himself between music and speech, humour and gravity, personal and global as if it was the most natural thing in the world.

The new album is recorded in the vast fields of Gotland together with Tobias Fröberg (Tomas Andersson Wij, Ane Brun, Lisa Ekdal) as producer but yet a very global thematic. At the same time; it is Emil’s most personal and political record yet. To further lure the specificity of Emil’s tone Tobias let Emil record just about every instrument by himself. Out bursts a clearer Emil Jensen-album and with that room for friends, Klara Söderberg (First Aid Kit), Johan T Karlsson (Familjen), Edda Magnason (Monica Z), Klubbkören and more..

Throughout the years there has been quite a difference between Emil Jensen on record and Emil Jensen on stage, but with”I det nya landet” both these worlds will merge together. What we’re left with is the dense, mystical storytelling from previous albums but with the humour and direct address that is the much spoken of Emil Jensen on stage.

”To make this album has from the beginning felt like recording a debut. Just before we started recording I was badly ill with neurological lyme disease and thought I’d never be able to play again. But amidst all this I was asked to direct a literally speechless new-circus act. I don’t know anything about acrobatics – the first day one of the acrobats got an electric shock and fell on another acrobat. A magical time! And amid all I completely recovered from my illness and so the recording was characterised by the feeling of being granted a second chance and new clarity. I strongly felt the urge to do something extra special.”

All throughout the new record there are two parallel stories being told. An image of Sweden and the World right now – about flight, asylum, paperless immigrants, greater social gaps – about human rights and human struggle. At the same time it is a personal, even private, story about great separation and longing, solitude and confusion. From time to time the two stories meet and in the final track it is woven together when Emil steps back and leaves it all to a great choir to finish the album – only human.

Emil Jensen is one of Sweden’s most versatile artists. Apart from his four albums he has released two audio books and debuted as an actor in Jan Troells Oscar-contribution ”Maria Larssons eviga ögonblick”. He can be heard in his own radio show ”Mellansnack” on Swedish National Radio. In 2007 Emil got everyone’s attention doing his summer tour on a bike – 3000 kilometres with his guitar on his back – as a personal manifestation regarding sustainable development.

In 2011 Emil Jensen was awarded with Gustaf Frödings lyrical award with the following motivation: ”Emil Jensen’s lyrics and musik is recognised by an apparent spontaneous expression, playful and accurate. But behind the curtain of humour there is an austerity and an honest commitment to the society. In his creation he takes the side of the weak and exposed in the fight against prejudice, hypocrisy and the abuse of power. Emil Jensen is a versatile artist who, through personal stories, reflects our time.” Emil Jensen är tillbaka med en ny skiva och med den nya föreställningen I det nya landet, där han tar pulsen på Sverige, världen och sig själv. Emil har tidigare släppt fyra hyllade album och turnerat med sina konserter och föreställningar genom hela norra Europa. Han är en mästare utan motstycke på att kasta sig mellan musik och tal, humor och allvar, personligt och globalt som om det vore den mest naturliga sak i världen.

Den nya skivan är inspelad djupt ute på den gotländska landsbygden med Tobias Fröberg (Tomas Andersson Wijs, Ane Brun, Lisa Ekdahl mf.) i producentstolen, men tematiken är väldigt global. Det är samtidigt Emils mest personliga och mest politiska skiva. För att ytterligare plocka fram och odla särarten i Emils tonspråk lät Tobias Emil spela nästan alla instrument själv. Fram träder en tydligare Emil Jensen-skiva och med det även plats för vänner, här i form av Klara Söderberg (First Aid Kit), Johan T Karlsson (Familjen), Edda Magnason (Monica Z), Klubbkören m.fl.

Genom åren har det varit ganska stor skillnad mellan skivartisten och liveartisten Emil Jensen, men i och med I det nya landet kommer dessa världar närmare varandra. Kvar finns det täta, mystiska berättandet från tidigare skivor, men med den humor och direkta tilltal som kännetecknat Emils omsusade liveframträdanden.

– Att göra den här skivan har från första stund känts som att göra en debutskiva. Precis innan vi började spela in var jag svårt sjuk i neurologisk borrelia och trodde aldrig att jag skulle kunna spela in igen. Men så fick jag mitt i detta en förfrågan om att regissera en helt ordlös nycirkusföreställning. Jag vet ingenting om akrobatik – första dagen fick den ena akrobaten en enorm stöt och ramlade ner på den andra. En magisk tid! Och i allt detta nya blev jag alldeles frisk och hela skivinspelningen präglades av känslan av att få en ny chans och ny klarhet. Då kändes det extra angeläget att göra något angeläget!

Under nya skivans gång pågår två parallella historier. En bild av Sverige och världen just nu – om flykt, asyl, papperslösa, ökande klyftor – om mänskliga rättigheter och mänskliga svårigheter. Samtidigt en personlig, rentav privat, historia om en stor separation och saknad, ensamhet och förvirring. Då och då möts de två historierna och i sista låten knyts det hela ihop när Emil släpper berättandet och låter en stor kör avsluta hela albumet – bara mänskligt.

Emil Jensen är en av Sveriges mest mångsidiga artister. Förutom sina 4 skivor har Emil släppt 2 kultförklarade ljudböcker och långfilmsdebuterat som skådespelare i Jan Troells Oscarsbidrag Maria Larssons eviga ögonblick. Han hörs i sitt egna radioprogram Mellansnack i Sveriges Radio. 2007 gjorde Emil hela sin uppmärksammade sommarturné på cykel – 300 mil med gitarren på ryggen – som en personlig manifestation för hållbar utveckling.

2011 tilldelades Emil Jensen Gustaf Frödings lyrikpris med följande motivering:
”Emil Jensens texter och musik kännetecknas av ett skenbart spontant uttryck, lekfullt och träffsäkert. Men bakom ridån av humor finns ett stort allvar och ett uppriktigt samhällsengagemang. I sitt skapande ställer han sig på de svagas och utsattas sida i kampen mot fördomar, hyckleri och maktmissbruk. Emil Jensen är en mångsidig konstnär som med sin personliga berättelse speglar vår tid.”

Under hösten 2013 var Emil ute på en landsomfattandeturné som fortsätter under våren 2014.

Within this production, Emelie Bergbohm worked as consigliere.Inom ramen för denna produktion, var Emelie Bergbohm consigliere för föreställningen I det nya landet.

 
 

^Back to top.