THIS IS CONCRETE

THIS IS CONCRETE rör sig sakta. Två manliga kroppar slingrar sig oavbrutet kring varandra och suddar ut gränserna mellan sig. I ett ljudlandskap av svindlande beats, omgivna av skuggor som snurrar, dansar de länge, bedövat, sexuellt. Rörelserna blir till ord när männens munnar och kroppar börjar tala. I den kroppsliga och sociala sammansmältningen mellan dem övergår deras drift i njutning, deras tal i ätande, deras sex i dans och deras symbios i parasiterande.

THIS IS CONCRETE är ett samarbete mellan koreograferna och dansarna Jefta van Dinther och Thiago Granato. Föreställningen gestaltar något intimt genom att inkorporera element av föränderlighet i sin komposition. Publiken omges av något osäkert och smittande långsamt.

Related links:
Trailer
Follow on Facebook

Choreography and Dance Jefta van Dinther and Thiago Granato

Lighting design Jan Fedinger

Sound design David Kiers

Production management Emelie Bergbohm

Distribution Koen Vanhove – Key Performance

Artistic advice Sandro Amaral, Frederic Gies and Robert Steijn

Administrative structure Interim kultur – Sweden and Sure Basic – The Netherlands

Co-production PACT Zollverein, Grand Theatre Groningen, Panorama Festival Rio de Janeiro and Fabrik Potsdam / Étape Danse

Funded by the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, City of Stockholm and Fonds Podiumkunsten The Netherlands

Supported by CNDC Angers

THIS IS CONCRETE is a production by Jefta van Dinther – Sure Basic and Thiago GranatoKoreografi och Dans  Jefta van Dinther och Thiago Granato

Ljusdesign  Jan Fedinger

Ljuddesign David Kiers

Producent Emelie Bergbohm

Distribution Koen Vanhove – Key Performance

Konstnärlig rådgivning Sandro Amaral, Frederic Gies och Robert Steijn

Administration Interim kultur – Sverige och Sure Basic – Holland

Samproduktion PACT Zollverein, Grand Theatre Groningen, Panorama Festival Rio de Janeiro och Fabrik Potsdam / Étape Danse

Med stöd av the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, City of Stockholm and Fonds Podiumkunsten The Netherlands

Support CNDC Angers

THIS IS CONCRETE är en produktion av Jefta van Dinther – Sure Basic och Thiago Granato

 
 

^Back to top.