THIS IS CONCRETE

THIS IS CONCRETE rör sig sakta. Två manliga kroppar slingrar sig oavbrutet kring varandra och suddar ut gränserna mellan sig. I ett ljudlandskap av svindlande beats, omgivna av skuggor som snurrar, dansar de länge, bedövat, sexuellt. Rörelserna blir till ord när männens munnar och kroppar börjar tala. I den kroppsliga och sociala sammansmältningen mellan dem övergår deras drift i njutning, deras tal i ätande, deras sex i dans och deras symbios i parasiterande.

THIS IS CONCRETE är ett samarbete mellan koreograferna och dansarna Jefta van Dinther och Thiago Granato. Föreställningen gestaltar något intimt genom att inkorporera element av föränderlighet i sin komposition. Publiken omges av något osäkert och smittande långsamt.

Related links:
Trailer
Follow on Facebook

Choreography and Dance Jefta van Dinther and Thiago Granato Lighting design Jan Fedinger Sound design David Kiers Production management Emelie Bergbohm Distribution Koen Vanhove - Key Performance Artistic advice Sandro Amaral, Frederic Gies and Robert Steijn Administrative structure Interim kultur – Sweden and Sure Basic – The Netherlands Co-production PACT Zollverein, Grand Theatre Groningen, Panorama Festival Rio de Janeiro and Fabrik Potsdam / Étape Danse Funded by the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, City of Stockholm and Fonds Podiumkunsten The Netherlands Supported by CNDC Angers THIS IS CONCRETE is a production by Jefta van Dinther – Sure Basic and Thiago GranatoKoreografi och Dans  Jefta van Dinther och Thiago Granato Ljusdesign  Jan Fedinger Ljuddesign David Kiers Producent Emelie Bergbohm Distribution Koen Vanhove - Key Performance Konstnärlig rådgivning Sandro Amaral, Frederic Gies och Robert Steijn Administration Interim kultur – Sverige och Sure Basic – Holland Samproduktion PACT Zollverein, Grand Theatre Groningen, Panorama Festival Rio de Janeiro och Fabrik Potsdam / Étape Danse Med stöd av the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee, City of Stockholm and Fonds Podiumkunsten The Netherlands Support CNDC Angers THIS IS CONCRETE är en produktion av Jefta van Dinther – Sure Basic och Thiago Granato

 
 

^Back to top.