Volti Subito

”De fruktbaraste händelserna kommer till oss långt innan själen lägger märke till dem. Och när vi börjar öppna ögonen för det synliga är vi sedan länge anhängare av det osynliga.”

Gabriele d´Annunzio
Contemplazione della Morte

Volti Subito är en musikterm för ”Vänd hastigt”. Hastighetsteoretikern Paul Virilio har målat upp en negativ horisont med sitt begrepp dromologi, där teknologins fysiska hastighet påverkar hela samhället. Våra sinnen bedövas av allt snabbare, effektivare och alltomslukande flimmer. Det som rör sig snabbt tenderar att dominera det som rör sig långsamt.

Virpi Pahkinen vill med det nya verket Volti Subito vända koreografins ansikte mot det som handlar om människans inre hastighet. De digitala informationskaskaderna dränerar våra organiska minnen till en platt och uttorkad trädgård.

Kan rörelserna förankra oss människor i djupdelar av våra hjärnor?
Finns det långsamma rörelser som inte blir förlorare?
Finns det en positiv horisont där själen hinner vila en blå sekund?

“Pahkinens mest lyckade, främsta ensembleverk.”
– Dagens Nyheter

“…vackert, intensivt och symbolladdat.”
– Expressen

“Det är i flödet och samspelet, men framförallt i brytningarna mellan de olika dansarnas temperament och uttryck, som energin i Volti Subito uppstår.”
– Nummer.se

“Mystik präglar som alltid Pahkinens koreografiska universum, men det hindrar varken suggestionskraften eller dansarnas plastiska skicklighet.”
– Aftonbladet

“Det är vilsamt att vistas i ”Volti subitos” vackert skiftande rum.”
”Volti subito”, vänd snabbt, är ett verk där dansarna både töjer tiden och verkar fångna i den. Associationerna går till det tidiga 1900-talets modernism, till asiatiska tempel och science fiction.”
– Svenska Dagbladet

“With Volti Subito, Virpi Pakhinen aims to turn our gaze torwards our inner selves, rather than the restlessness of contemporary society where, in her words, ‘organic movements are drained by digital cascades of information’. Her thought-provoking piece evokes precisely that inner landscape, where battles are fought for the preservation of oases of peace.”
– Bachtrack

Choreography Virpi Pahkinen

Dance Fredrik Quiñones, Tyra Wigg, Pontus Sundset, Renata Simon, Sakari Romero Tuurala, Virpi Pahkinen

Music Jonas Sjöblom, Gunnar Idenstam

Scenography and light Jens Sethzman

Costume Helene Thorsell

Producer Emelie Bergbohm

Photo Marita Liulia (PR), Carl Thorborg (performance pictures)

 

A production by Virpi Pahkinen Dance Company in coproduction with Kulturhuset Stadsteatern.

With support from the Swedish Arts Council, City of Stockholm, Kulturbryggan and the Church of Sweden.Koreografi Virpi Pahkinen

Dans Fredrik Quiñones, Tyra Wigg, Pontus Sundset, Renata Simon, Sakari Romero Tuurala, Virpi Pahkinen

Musik Jonas Sjöblom, Gunnar Idenstam

Scenografi och ljus Jens Sethzman

Kostym Helene Thorsell

Producent Emelie Bergbohm

Foto Marita Liulia (PR), Carl Thorborg (föreställningsbilder)

 

En produktion av Virpi Pahkinen Dance Company i samproduktion med Kulturhuset Stadsteatern.

Med stöd av Statens kulturråd, Stockholms Stad, Kulturbryggan och Svenska kyrkans kulturstipendium.

 
 

^Back to top.