#kulturihelalandet

#kulturihelalandet
En nationell kampanj som synliggör konst och kultur i hela landet!

Med hashtagen #kulturihelalandet ville Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med regioner och landsting belysa vikten av att ett brett och högkvalitativt kulturutbud finns tillgängligt i hela landet. Kampanjen pågick under hösten 2015 och koordinerades av Bohm Bohm Room på uppdrag av SKL.

I december hade #kulturihelalandet samlat över 3760 bilder på instagram. Mer än 50 000 hjärtan och en räckvidd om 370 000 personer sedan starten i september.

– Kultur bidrar till allas vårt välbefinnande och individers utveckling. Ett dynamiskt kulturliv spelar också en avgörande roll för samhällsutveckling, samhörighet, hälsa och innovation. Landsting och regioner gör stora satsningar för tillgången till kultur i landet. Med kampanjen vill vi bidra till att synliggöra en del av allt det som möjliggörs med offentliga medel och uppdrag, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för Tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Verksamma inom kulturområdet har delat med sig av sina bilder från pågående arbete både bakom och framför kulisserna. Det har varit verksamheter som arbetar på regionala uppdrag eller med regionala medel. Det har varit frivilligt att delta och en hashtag är alltid öppen att använda för alla som vill.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill dela med sig av sina kulturupplevelser och vad de betyder för var och en, eller för platsen där en bor. Vi hoppas också att de som arbetar inom kulturområdet vill dela med sig av stunder och händelser på jobbet eller i ideellt arbete, säger Louise Andersson, kulturexpert på SKL.

Foto José Figueroa

 
 

^Back to top.