Kamouflage – mönster i rörelse

I föreställningen “Kamouflage – mönster i rörelse” undersöks det hur gränser förvandlas till passager då olika rörelsespråk kamoufleras i varandra. Rummet och kropparna har inga rigida gränser som separerar, utan blir till mötespunkter där olika språk, ljud och rörelser samverkar i sina skiljaktigheter.

Landskapet av mönster blir ett poetiskt och dynamiskt fält där tre dansare med bakgrund i västerländsk samtida dans, västafrikansk modern dans samt indisk samtida Bharata Natyam-dans smälter in i och förskjuter rummet. Makthierarkier mellan kroppar sätts ur spel och meningsbärande system måste tänkas om. Hur är kroppen konstruerad? Vem äger egentligen rörelsetraditionen och vem har privilegiet att skriva samtiden? I en scenbild av kringflackande rörelser vävs de olika rösterna in i varandra och nya mönster av tankar och rörelser uppstår. Vem kan kamouflera sig?

Katja Seitajoki är koreograf/regissör och scenkonstnär som arbetar med scenkonst som verktyg för att skapa normutmanande projekt. Från 2006 till 2015 var hon en av de konstnärliga ledarna i Arena Baubo, som arbetar tvärkonstnärligt med anti-hierarkiska strukturer. Arena Baubo har genom åren har använt sig av format som föreställningar, samtal och seminarium för att skapa nya impulser, idéer och möten. Tidigare projekt är bl.a. ”Leadingfollowing: the spectator’s dance”.

Related links:

  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa
  • Photo: José Figueroa

[:sv]Koncept, text och koreografi Katja Seitajoki  i samarbete med Allison Ahl,  David Dioubaté, Pauline Reibell och Kajsa Sandström Medverkande Allison Ahl,  David Dioubaté och Pauline Reibell Scenografi och kostym Majli af Ekenstam Ljusdesign Kerstin Weimers Ljudkomposition Lisa Ullén och Sofia Jernberg Textkomposition Sophie Helsing Producent Annie Kay Dahlström I samproduktion med MDT och Turteatern   Med stöd av Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms Läns Landsting och Stockholms Kulturförvaltning.  [:en]Concept, text and choreography Katja Seitajoki  in collaboration with Allison Ahl, David Dioubaté, Pauline Reibell and Kajsa Sandström Dancers Allison Ahl, David Dioubaté and Pauline Reibell Scenography and costume Majli af Ekenstam Light Design Kerstin Weimers Sound composition Lisa Ullén and Sofia Jernberg Text composition Sophie Helsing Producer Annie Kay Dahlström Co-produced by MDT and Turteatern    With support from the Swedish Arts Grants Committee, the Swedish Arts Council, Stockholm County Council and City of Stockholm.[:]

 
 

^Back to top.