Body Double Stockholm Istanbul

Body Double Stockholm Istanbul samlar åtta koreografer baserade i Turkiet och Sverige. Mellan den 21 – 22 maj finns möjlighet för Stockholmspubliken att ta del av de Turkiet-baserade koreografernas egna föreställningar som tar upp kaos och nya sociala ordningar, identitetspolitik och kärlek.

I februari 2014 gjorde curatorn och producenten Anna Efraimsson en studieresa till Istanbul för att möta och ta del av den lokala dansscenen. De strukturella, kulturella, politiska olikheterna mellan Turkiet och Sverige till trots, så var det ändå slående hur stor samhörighet Anna kände med några av de turkiska konstnärerna, både vad gäller exempelvis referenser samt konstnärliga och politiska val. Tankarna mynnade sedan ut i ett närmare samarbete med koreografen Filiz Sizanli baserad i Turkiet och Sverigebaserade koreografen Björn Säfsten. De har fortsatt samtalet och utbytet och inkluderat fler Turkiet- och Sverigebaserade dans- och performancekonstnärer.

Body Double Stockholm Istanbul samlar nu åtta koreografer Mustafa Kaplan, Peter Mills, Rani Nair, Ilyas Odman, Zoë Poluch, Filiz Sizanli, Björn Säfsten och Bahar Temiz. baserade i Turkiet och Sverige. Först MDT Skeppsholmen i Stockholm mellan 20-26 maj, därefter på Alt Bomonti i Istanbul under december.

Dramaturgin för de två vistelserna speglar sig på likadant sätt i båda städerna. Koreograferna börjar med två dagars publika föreställningar; i Stockholm presenteras verken av de turkiska konstnärerna och i Istanbul visas de svenska konstnärernas verk. De publika föreställningsdagarna följs sedan av ett konstnärligt labb där konstnärerna kommer att arbeta med de olika städerna. Från labben kommer olika ljudspår att samlas till koreografiska poddar.

Projektet är ett utbytesprojekt mellan konstnärer som är baserade i Turkiet och Sverige och det känns extra viktigt att lyfta fram konstnärernas röster och nyansera bilden med tanke på det politiska läget och att yttrandefrihet inte är en självklarhet säger Anna Efraimsson, projektledare.

Föreställningarna som visas på MDT den 21 och 22 maj är:

“We need to move urgently”
av och med Taldans (Mustafa Kaplan and Filiz Sizanli with Vania Rovisco)

Projektet började när oroligheterna i Gezi park i Istanbul 2013 ägde rum. Det var bara en händelse i en serie av djupa sociala och konstnärliga omvälvningar under de senaste åren, från New York till Brasilien eller Lissabon till Istanbul. Det visade hur kaos kunde ge gnista till tusentals spontana idéer och initiativ och skapade tillfälliga sociala ordningar.

“In Love”
av och med Bahar Temiz

In Love är en tvådelad solodansföreställning med föremål och skulpturer, som vill aktivera den potentiella känsligheten hos det livlösa. Temiz har arbetat kring ämnen som kärlek, krig, rädsla, beröring, rädsla för det okända och beskyddande, en hybridform av dans som är inspirerad av bildkonst, film och arkitektur.

“happy happy together”
av och med Ilyas Odman

happy happy together är en performativ tolkning av Wong Kar Wai Hong Kongs film Happy Together från 1997 som porträtterar ett stormigt förhållande mellan två personer spelade av Leslie Cheung och Tony Leung.

Dessutom ges ett föredrag av curatorn och forskaren Gurur Ertem som kontextualiserar den turkiska dansscenen.

Related links:
MDT
Body Double

[:sv]Curerad av: Anna Efraimsson/The Blob och Filiz Sizanli i samtal med Björn Säfsten.

Produktion: The Blob, Taldans, Firat Kusçu, Säfsten Produktion och Nordberg Movement.

Press och kommunikation: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room.

Samproduktion: Säfsten Produktion och MDT.

Med stöd av: Prof. Erol Nezih Orhon vid Anadolu University Faculty of communication sciences, Svenska konsulatet i

Istanbul, Stockholm stad, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden.[:en]Curated by: Anna Efraimsson/The Blob and Filiz Sizanli in conversation with Björn Säfsten.
Production: The Blob, Taldans, Firat Kusçu, Säfsten Produktion, Nordberg Movement.

Press and communication: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room
Coproduction: Säfsten Produktion and MDT.
Supported by: Prof. Erol Nezih Orhon at the Anadolu University Faculty of communication sciences, Consulate General of Sweden in Istanbul, The City of Stockholm, Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee.[:]

 
 

^Back to top.