FALL

En gigantisk rotvälta utgör bakgrunden till det dansande paret, vilkas ihoptvinnade kroppar tycks vara organiska delar av urtida natur. Sträckandes osynligt mot himlen och sökandes fotfäste i livskraftig mark är de inkapslade i jordiskt paradis av förfall och ny början. Rötter länkar dem samman med skikt av evolutionsprocessen. Tidsförlopp och återfall. Synapser skimrar i en cykel av liv och död.

Related links:

  • Virpi Pahkinen och Oscar Landström Fotograf: José Figueroa

Virpi Pahkinen – Director and choreographer José Figueroa – Director of photography Emelie Bergbohm – Producer Birgitta Ström – Producer Oskar Landström – Dancer Henric Hemmerlind – Editing Diana Orving – Costume

 
 

^Back to top.