Aquanauts preshow

THE INCREDIBLE AQUANAUTS PRESHOW
Beskåda den nya vatten- och luftarten utföra experiment ovan och under ytan!

AQUANAUTERNA
Aquanauterna är tvåbenta, jämnvarma, äggläggande ryggradsdjur med gälar och simhud. Delar av Aquanautens hud är täckt av fjäll. Arten innehar unika matspjälknings- och respirationssystem som är anpassade för flygning. För Aquanauterna betyder sex inte alltid fortplantning, utan handlar om lek och njutning. Inom arten bildas Bi- Homo- och Heterosexuella relationer.

De kärleksmuterade gener vi härmed presenterar är ett labbsamarbete mellan Stockholm Konstsim Herrs marinkonceptolog Pompe Hedengren och Neptun Konstsims labratorieansvarige Katalin Y Bachry samt Cirkus Cirkörs aerodynamikprofessor Jesper Nikolajeff.

Ovan nämnda forskare har efter många års arbete lyckats korsa vattendjur med luftdjur, en art vars namn är Aquanauter. Mutationerna sker under starka audiostörningar av bland annat Daft Punk.

Visades på Forgrenska badet vid Medborgarplatsen den 5 och 6 juni 2016.

Related links:

LAB-TEAM
Stockholm Konstsim Herrs marinkonceptolog: Pompe Hedengren
Neptun Konstsims labratorieansvarige: Katalin Bachry
Cirkus Cirkörs aerodynamikprofessor: Jesper Nikolajef
Cirkus Cirkörs ballistiksamordnare: Cajsa Lindegren
Cirkus Cirkörs heliotropuppfinnare: Milo Galdi Lavén
Cirkus Cirkörs aerointendent: Tilde Björfors
A Loud Minoritys kreationskreatör: Martin Örner
A Loud Minoritys parafyletikansvarig: Emma Phipps
Bohm Bohm Rooms mutualistik producentus: Emelie Bergbohm
Bohm Bohm Rooms organism radikalis: Ellika Lindström

 

AQUANAUTER
Klara Mossberg, Regina Bauman, Aaron Hakala, Jesper Nikolajeff, Gertrud Ekman Öhrn, Linda Sjöberg Thelenius, Sara Brobert, Anneli Rudström, Elin Mellqvist, Frida Klingberg, Frida Starck Lindfors, Marie Borgeström, Helga Stensson, Kaisa Fexe, Anders Günther, Dylan Williams, Elric Sauze, Fredrik Lindvall, John Olofsson, Jonas Beckman, Mika Laine, Marc Rappe, Måns Herngren, Martin von Sydow, Petter Hydén, Sam Victorin

 
 

^Back to top.