Höstmöte 2016

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets årliga mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Ett tillfälle att stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar, hjälpa varandra med svar på svåra frågor och få inspiration till fortsatt arbete.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

Det senaste Höstmötet genomfördes i november 2016 på Nalen, mitt i Stockholm, men startade med en utflyktsdag i samarbete med Världskulturmuseerna i Stockholm. Varmt välkommen att via vår Youtube-kanal ta del av vad som hände under tre intressanta dagar, den 8–10 november. Temat var ”Jämlikhet inför det förflutna”.

Tusen tack alla deltagare, talare, funktionärer och alla som följt oss via nätet! Missade du Höstmötet kan du hitta de filmade programpunkterna från onsdagen och torsdagens program via raa.se/play eller klicka direkt på filmen nedan.

Människor, idéer och information rör sig i allt snabbare takt över världen. Allt fler upplever att de hör hemma på mer än ett ställe. Samtidigt är fördelningen av tillgångar och möjligheter ojämn. Hur kan kulturarvsarbetet möta dessa utmaningar och hjälpa oss att känna oss hemma i ett samhälle som håller ihop? Med 2016 års program ville vi djupdyka in i en ekvation för en social hållbar utveckling, genom tankeväckande föreläsningar, seminarium, filmvisningar, intervjuer och workshops.

På talarlistan fanns namn som sociologen, författaren och kulturskribenten Tiffany Jenkins, samtidsanalytikern Per Grankvist och filmaren från Haradsprojektet, Edefors hembygdsförening Roozbeh Janghorban. Vi fick också träffa läkaren och författaren Bea Uusma, initiativtagaren till The Institute of Ideas Academy Angus Kennedy och biologen och författaren Fredrik Sjöberg.

Related links:
Höstmötet på youtube

  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)
  • Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

 
 

^Back to top.