Deep Time

DEEP TIME – URPREMIÄR 24 NOVEMBER 2017

”Verket Deep Time börjar som en ikonmålning, där två mörkröda gestalter befinner sig mot en guldfond. En monofon, enkelstämmig melodi drar en linje mellan de två. Publikens uppmärksamhet riktas likt en tråd genom ett nålsöga. Sedan dras draperiet undan och bakom finns ett kaos av kroppar i ett stroboskopiskt vibrerande skimmer. Det gregorianska lugnet ställs mot det elektriskt pulserande, laserljusspetsade rörelselandskap. Berättelsen silas genom de ikoniska fragmenten. Dansmaterian växer i alternativa följder i en cyber-acceleration. Timglaset stannar, fonden krackelerar. Kvar blir fallna änglar, döda vinklar och ett outtömligt ljus. Fönstren öppnas mot den polyfona oändligheten.”

Så beskriver Virpi Pahkinen essensens av sitt nya verk, Deep Time. Verket blir en helaftonsföreställning, som ställer frågor som annars rationaliseras bort i bruset som uppstår när vi eftersträvar att maximera, effektivisera och möjligen komplicera. Vilket utrymme får fokuserat sinneslugn i vår intensiva samtid, och hur slår vi vakt om att det inte går förlorat i vår eftersträvan efter ett oriktat ”mer”? Med gamla metoder är π irrationellt och kort, med superdatorer är π lika irrationellt men oändligt längre.
Deep Time är ett av Pahkinens hittills största projekt. Utöver hennes egen medverkan kommer fem dansare, en koloratursopran och en slagverkare tillsammans göra en esoterisk tolkning av vad som händer i mötet mellan det som är mytiskt uråldrigt och det nya livsidealet; den digitala och teknologiska verkligheten.

  • Foto: Marita Liulia

Koreograf: Virpi Pahkinen

Dansare: Pontus Sundset, Sakari Tuurala, Corrado Di Lorenzo, Hui Han Hu, Ida Holmlund

Komposition: Fabio Kainer, Jonas Sjöblom och Tua Åberg

Kostym: Zita Merenyi

Ljusdesign och scenografi: Tobias Hallgren – Lumination of Sweden

Producent: Ellika Lindström

Ekonomi: Birgitta Ström

 
 

^Back to top.