Kultur i Almedalen 2017

Kultur i Almedalen
3 – 7 juli 2017

Arena för att stärka kulturens roll som politikområde

Kultur i Almedalen 2017 strävar efter att för nionde året i rad vara en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv. I år står yttrandejämlikhet, kultur i hela landet och kultur som samhällsförändrare i fokus. Finns förutsättningarna för en kulturpolitik närmare medborgaren? På vilket sätt bidrar kulturlivet till samhällsbygget? Vilket mod är ditt slags mod och varför behöver vi konsten – just nu? Dessa är bara några av de aktuella frågeställningar som kommer lyftas fram och diskuteras. Programmet består av över 35 olika programpunkter och pågår runt om i Visby mellan den 3 – 7 juli.

– Kultur i Almedalen har med tiden blivit en viktig del av Almedalsveckan, där ideella organisationer till institutioner och näringsliv tillsammans är med och lyfter kulturfrågorna upp på agendan. Vår förhoppning är att Kultur i Almedalen kan stärka kulturens roll som politikområde samt ge plats för röster och perspektiv som utmanar, rör om och ger plats för reflektion. Samtalen stannar inte i Visby och vi kommer fortsätta att jobba vidare över gränserna, säger Emelie Bergbohm, projektledare för Kultur i Almedalen.

Ett brett program med många aktörer samlade

I år samlas ett 40-tal aktörer som anordnar seminarier, föreställningar, upprop, paneler och samtal kring kultur, kulturpolitik, det fria ordet, konst och områden där kulturen har betydelse.

Årets program innehåller programpunkter av följande organisationer:

Almedalsbiblioteket, Ax – Kulturorganisationer i samverkan, Bohm Bohm Room, Camino magasin, Danscentrum, Fanzingo, Folk och Kultur, Folkteatern Gävleborg, Fredens Hus, Gotlands museum, Ideell kulturallians, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Konstnärsnämnden, Konstnärspolitiska utredningen – Regeringskansliet, Kungliga biblioteket, Kulturlyftet – kultur i hela landet, Länsmuseernas Samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige, Länsteatern på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Myndigheten för kulturanalys, Nationalmuseum, Natur & Kultur, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Nätverkstan, Regional Musik i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Museer, Teatercentrum, Teaterförbundet för scen och film, Trygghetsrådet TRS och Västra Götalandsregionen. Fler organisationer kan tillkomma.

Följ oss

Bakom Kultur i Almedalen 2017 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room. Svensk Scenkonst som arrangerat Kultur i Almedalen tidigare, är i år med i form av vilande partner.

Hela programmet till Kultur i Almedalen 2017 finns att läsa och ladda ner på www.kulturialmedalen.se

För uppdateringar och nyheter, följ oss på twitter via #kultalm17 och #kulturialmedalen samt på Instagram och Facebook ”Kultur i Almedalen”.

Related links:
Facebook
Instagram

 
 

^Back to top.