Folk och Kultur

Folk och Kultur, ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige äger rum den 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. Arrangörer är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Folk och Kultur är en mötesplats för diskussioner och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Samtidigt bjuder Folk och Kultur deltagare och publik på professionella konstnärliga upplevelser. Det kommer att finnas ett brett konst- och kulturutbud från hela landet.

Folk och Kultur är en mötesplats för ny inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner.

Målet är att konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik. Kulturen är ingen sektor utan en förutsättning för demokrati.

Styrgrupp: Nina Björby – ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg – ordförande Länsmuseernas samarbetsråd, Åsa Kratz – ordförande Länsteatrarna i Sverige,

Projektledare: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige

Projektkoordinator: Mattias Desac – Länsteatrarna i Sverige

Projektgrupp: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige, Mikael Palo – chef kultur och utbildning Landstinget Sörmland, Christer Falk – chef Stockholms läns museum, Bosse Lundkvist – kulturutvecklare Eskilstuna kommun, Eva Königsson – kulturchef i Eskilstuna, Karin Enberg – regissör, Åsa Kratz, Martina Käck och Mattias Desac samt adjungerande som bjuds in att delta tillfälligt.

Kongressarrangör: Martina Käck – Meetagain

Programläggare Folk och Kultur: Anna Cokorilo

Praktikant: Michael Johansson

Kommunikation: Annie Kay Schachtel – Bohm Bohm Room

Press: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room

 
 

^Back to top.