Folk och Kultur 2018

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

 

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

 

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

 

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kultur-utbud från hela Sverige.

 

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Related links:

[:sv]Styrgrupp: Nina Björby – ordförande Regional Musik i Sverige, Åsa Kratz – ordförande Länsteatrarna i Sverige, Yvonne Hagberg – ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Projektledare: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige

Projektkoordinator: Mattias Desac – Länsteatrarna i Sverige

Projektgrupp: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige, Mikael Palo – chef kultur och utbildning Landstinget Sörmland, Christer Falk – chef Stockholms läns museum, Bosse Lundkvist – kulturutvecklare Eskilstuna kommun, Eva Königsson – kulturchef i Eskilstuna, Karin Enberg – regissör, Åsa Kratz, Martina Käck och Mattias Desac samt adjungerande som bjuds in att delta tillfälligt.

Team Folk och Kultur: Linde Sjöstedt (sammankallande), Mattias Desac, Martina Käck, Annie Kay Schachtel och Emelie Bergbohm

Programråd: Linde Sjöstedt (sammankallande), Lena Engqvist-Forslund – teaterchef Teater Västernorrland, Dag Franzén – direktör Gotlandsmusiken och Carl-Magnus Gage – länsmuseichef/landsantikvarie Västmanlands läns museum

Referensgrupp: Linde Sjöstedt (sammankallande), Mattias Desac (projektsekreterare), David Karlsson – idéhistoriker, kulturskribent, ordförande för Nätverkstan Kultur, ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden, Annika Levin – kulturkonsult m.fl. styrelseuppdrag, Fredrik Lindegren – kulturchef Umeå kommun, Yvonne Rock – TYP Kulturkapital, Max Vallentin – vd Fabel och Figen Solmaz – kulturproducent och arrangör

Kongressarrangör: Martina Käck, projektledare, Meetagain

Programläggare: Anna Cokorilo

Praktikant: Michael Johansson

Kommunikation: Annie Kay Schachtel – Bohm Bohm Room

Pressansvarig: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room[:en]Styrgrupp: Nina Björby – ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg – ordförande Länsmuseernas samarbetsråd, Åsa Kratz – ordförande Länsteatrarna i Sverige,

Projektledare: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige

Projektkoordinator: Mattias Desac – Länsteatrarna i Sverige

Projektgrupp: Linde Sjöstedt – Länsteatrarna i Sverige, Mikael Palo – chef kultur och utbildning Landstinget Sörmland, Christer Falk – chef Stockholms läns museum, Bosse Lundkvist – kulturutvecklare Eskilstuna kommun, Eva Königsson – kulturchef i Eskilstuna, Karin Enberg – regissör, Åsa Kratz, Martina Käck och Mattias Desac samt adjungerande som bjuds in att delta tillfälligt.

Kongressarrangör: Martina Käck – Meetagain

Programläggare Folk och Kultur: Anna Cokorilo

Praktikant: Michael Johansson

Kommunikation: Annie Kay Schachtel – Bohm Bohm Room

Press: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room[:]

 
 

^Back to top.