Kultur i Almedalen 2018

Kultur i Almedalen samlar det viktigaste som händer, berör och debatteras inom kulturområdet under Almedalsveckan inför valet 2018. För tionde året i rad kommer Kultur i Almedalen vara en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv.

 

Bakom Kultur i Almedalen 2018 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.

 

Årets program innehåller programpunkter av följande organisationer:

 

Arbetets museum, Arenagruppen, Arkivutredningen, Berwaldhallen, Bohm Bohm Room, FATTA, Film Capital Stockholm, Film på Gotland, Folkets Hus och Parker, Folk och Kultur, Föreningen Svenska Tonsättare, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Journalistförbundet, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Kulturskolerådet, Leopard förlag, Länsmuseernas Samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige, Länsteatern på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Natur & Kultur, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Regional Musik i Sverige, Region Skåne, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst, Sveriges folkhögskolor, Sveriges Museer, Sveriges Radio, Statens medieråd, Teaterförbundet för scen och film, Tekniska museet, Unga tankar om musik och Västra Götalandsregionen.

 

För uppdateringar och nyheter, följ oss på twitter via #kultalm18 och #kulturialmedalen samt på Instagram och Facebook.

Related links:
Facebook
Instagram

 
 

^Back to top.