Monolit Polygon

I dansföreställningen Monolit Polygon skapar koreografen Virpi Pahkinen en sinnrik värld för en stor ensemble med visuella (o)möjligheter; fugor av kroppar som bitar i ett pussel, kroppar som halkar in i varandra och fyller ut varandras tomrum.

 

Inspirationen till verket tar sats ur den holländska bildkonstnären och grafikern M.C. Eschers matematisk-organiska illusioner, kristallografiska speglingar och figurer av eviga band i obegränsade rum.

 

I Monolit Polygon spelar Pahkinen med perspektivens lagar och vrider på vedertagna begrepp om upp och ner, bak och fram. En sammansvetsad grupp kan andas i samma takt eller krackelera i individuella komponenter. Det finns spänning mellan ordning och kaos, frihet och ofrihet. Det finns växling mellan igenkännandet av flock och flod och den tappade pärlan i kedjan.

 

Verket går från monolitisk täthet till polygona förbindelser, från triangel till apeirogon.

 

Polygoner eller månghörningar är ett samlingsnamn för tvådimensionella geometriska figurer i form av slutna kurvor bestående av ett ändligt antal räta linjesegment i planet.

Related links:

Koreograf: Virpi Pahkinen

Dansare: Virpi Pahkinen, Pontus Sundset, Philip Sundset Granat, Hui-Han Hu Gustavsson, Thibault Monnier, studerande vid Yrkesutbildning Balettakademien Stockholm

Komposition: Jonas Sjöblom, Frédéric Chopin

Ljusdesign och scenografi: Tobias Hallgren – Lumination of Sweden

Producent: Birna Bolladóttir Wallin – Bohm Bohm Room

Ekonomi: Birgitta Ström

 
 

^Back to top.