Historieberättarna

HISTORIEBERÄTTARNA arbetar med att fler barn och unga ska ges möjlighet till att göra sina röster hörda, och få berätta sina historier utifrån sina egna villkor. Med animation och andra konstnärliga uttryck tillhandahåller de verktyg för att underlätta historieberättandet, oavsett språk och tidigare erfarenheter.

Sedan starten 2015 arbetar de aktivt för att bredda kulturutbudet för barn och unga utifrån deras egna intressen, behov och villkor och för att med ett normkritiskt perspektiv öka möjligheterna att få uttrycka sig. En viktig del i arbetet har varit att låta nyanlända barn och ungdomar berätta sin historia på sitt sätt och på sina villkor. Historieberättarna arbetar för allas lika värde, mänskliga rättigheter, demokrati, solidaritet och yttrandefrihet.

Related links:
Webb

 
 

^Back to top.