Tidigare uppdragsgivare och samarbetspartners

ABF
Alma Gränslandet symfonisk fest
Almedalsbiblioteket
Anna Efraimsson – The Blob
Anna Haglund
Anna Petrini
Arbetets museum
Arenagruppen
ArkDes
Arkivutredningen
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
Bam & Bat
Berwaldhallen
Bethke Produktion
Black Spark Film
Bombina Bombast
Camino magasin
CCAP
Clandestino Institut
Cullberg
Dans- och Cirkushögskolan
Danscentrum
Dataspelsbranschen – Swedish Games Industry
Decerno
Digital Safe Space
DIK
Dramalabbet
El Sistema
Emil Jensen
Enfant Terrible
Fabel kommunikation
Fanzingo
Fastighetsägarna Stockholm
FATTA
Film Capital Stockholm
Film på Gotland
Folk och Kultur
Folkbildningsrådet
Folkets Hus och Parker
Folkteatern Gävleborg
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
Forum för levande historia
Fredens Hus
Föreningen Norden i Sverige
Föreningen Svenska Tonsättare
Gather
Gestrument
Gotlands Museum
Gotlandsmusiken
Grandins Flying Circus
Gunilla Heilborn
Göran Fröst
Happy Times
Helsingborg Arena & Scen – Helsingborgs stad
Historieberättarna
Ideell kultur
Ideell kulturallians
Inkonst
Institutet för Framtidsstudier
Intercult
Interim kultur
Invest Stockholm
Jacob Kellermann
Jefta van Dinther
Jesper Nordin
Johanssons Pelargoner och Dans
Journalistförbundet
Judisk kultur i Sverige
Järna Festival Academy
Katja Seitajoki – Arena Baubo
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Kommittén Demokratin 100 år
Konserthuset Stockholm
Konstex
Konstfack
Konstnärliga fakulteten GU
Konstnärscentrum Öst
Konstnärsnämnden
Konstnärspolitiska utredningen – Regeringskansliet
Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Stadsteatern Forum/Debatt
Kulturlyftet – kultur i hela landet
Kulturrådet
Kulturskolerådet
Kungl. Musikhögskolan
Kungliga biblioteket
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikaliska Akademien
Kvinnors Byggforum
Leopard förlag
Lisa Janbell
Lundmanuskript
Länsmuseernas Samarbetsråd
Länsstyrelsen på Gotland
Länsteatern på Gotland
Länsteatrarna i Sverige
Maestro music booking event
Malin Hellkvist Sellén
Martin Fröst Foundation
Matthew Peterson
Mattias Brunn
MDT – Moderna Dansteatern
Merit Hemmingson
Mirja Palo
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Natur & Kultur
Naturskyddsföreningen
Nils Landgren – Redhorn Music
Nordberg Movement
Nordin-Petrini Musik
Nordiska ministerrådet
Nordiska museet
Nordiska rådet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nätverkstan
Paavo
Pauls kök
Peder Bjurman och Leif Jordansson – FMR Production
Per Ganneviks stiftelse
Py Huss-Wallin
Quarto – Anna af Sillén de Mesquita och Leandro Zappala
Region Blekinge
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Jönköping
Region Skåne
Regional Musik i Sverige
Regionsamverkan Sydsverige
Right Livelihood Foundation
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksteatern
Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Värmland
Rikstolvan
Riksutställningar
Sandahl Partners
Sara Parkman
Satans demokrati
Scenkonst Öst
Share Music
SIC film
Sofia Södergård
SPOK
StadRoeselare
Stadsmuseet i Stockholm – Stockholm stad
Statens konstråd
Statens medieråd
Stiftelsen Natur & Kultur
Stims promotionnämnd
Stina Oscarson
Stina Wirsén
Stockholm Business Region Development
Stockholms Improvisationsteater
Stockholms Konstnärliga Högskola
Stockholms Kvinnohistoriska
Strindbergs Intima Teater
Studiefrämjandet
Studieförbunden
Studieförbundet Bilda
Svensk Form Syd
Svensk Scenkonst
Svenska Filminstitutet
Svenska Journalistförbundet
Svenska Tecknare
Sveriges Folkhögskolor
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Museer
Sveriges Radio
Sveriges unga akademi
Säfsten Produktion
Teatercentrum
Teaterförbundet för scen och film
Tekniska museet
Teskedsordern
Tidskriften 10-tal
Tilman O’Donnell
Tove Berglund
Trio Trespassing
Trygghetsrådet TRS
Tukio
Turteatern
Ung Scen Öst
Unga tankar om musik
Vara konserthus
Virpi Pahkinen
Världskulturmuseet
Västmanlandsmusiken
Västra Götalandsregionen
WISP Women In Swedish Performing arts
Woah Dad Live AB
Örjan Andersson