Bohm Bohm Room är ett interdisciplinärt kommunikations- och produktionskontor inom konst, kultur och samhällsfrågor.

Verksamheten grundades 2008 och leds av Emelie Bergbohm. Bohm Bohm Room har ett brett spektra av uppdrag från fria grupper och individuella aktörer, institutioner, organisationer och myndigheter. Våra tjänster består av PR och kommunikation, produktion och projektledning, strategisk rådgivning, finansiering och administration samt innehåll- och konceptutveckling. Vi arbetar med lokala projekt samt utvecklar nationella och internationella satsningar och turnéer.

Bohm Bohm Room brinner särskilt för att vara kittet mellan det som får olika kompetenser, nätverk och konstnärliga världar att mötas. Vi drivs av att möjliggöra för kulturupplevelser och bildande samtal i oetablerade rum, på samma sätt som vi lika gärna undersöker vad som krävs för att bygga oväntade upplevelser i annars förutsägbara sammanhang.

2017 lanserade Bohm Bohm Room stipendiet Kulturbäraren – en utmärkelse vars syfte är att sätta ljus på de människor och funktioner i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus, men som genom sina insatser tillför ett stort värde för att olika kulturuttryck skall ha en plats och bli till.