Bohm Bohm Room – ett interdisciplinärt kommunikations- och produktionskontor inom konst, kultur och samhällsfrågor.

Verksamheten grundades 2008 av Emelie Bergbohm. Bohm Bohm Room har haft ett brett spektra av uppdrag från fria grupper och individuella aktörer, institutioner, organisationer och myndigheter. Tjänsterna har bestått av PR och kommunikation, produktion och projektledning, strategisk rådgivning, finansiering och administration samt innehåll- och konceptutveckling. Bolaget har en historia av att arbeta med lokala projekt samt utveckling av nationella och internationella satsningar och turnéer.

När pandemin slog till 2020 drabbades Bohm Bohm Room av dess effekter och företaget fick varsla sin personal och säga upp sina anställda. Under 2021 har bolaget Bohm Bohm Room genomfört och slutfört påbörjade projekt och uppdrag som fanns kvar från 2020. Bolaget finns kvar för Emelies egen frilansande verksamhet som föreläsare, rådgivare och för hennes egna kreativa projekt.

2017 lanserade Bohm Bohm Room stipendiet Kulturbäraren – en utmärkelse vars syfte är att sätta ljus på de människor och funktioner i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus, men som genom sina insatser tillför ett stort värde för att olika kulturuttryck skall ha en plats och bli till.