1% till kulturen

Inför 2019 års Almedalsvecka i Visby lyfte Bohm Bohm Room fram budskapet ”1 % till kulturen” – en kampanj med ca 100 berättelser om hur Sverige skulle kunna se ut om 1 procent av statsbudgeten skulle gå till kulturområdet.

För så är det nämligen inte idag. 2018 års statsbudget bjöd på en historisk höjning av kulturbudgeten som uppgick till 0,84 procent av statsbudgeten. Men 1 procent till kulturen skulle ge Sverige de grundläggande förutsättningar som krävs för att bibehålla en stark kulturell infrastruktur och skapa mötesplatser över hela Sverige. Studiecirklar, kulturscener, oberoende biografer, bokcaféer och museer är alla exempel på kulturverksamheter som idag ofta drivs av eldsjälar och av det civila samhället och som skulle stärkas av en sådan satsning. I kampanjen fick vi in flera olika visioner och tankar om varför 1% till kulturen är en viktig fråga men några aspekter är genomgående. Konsten och kulturens förmåga att hjälpa oss att förstå oss själva men också andra perspektiv är återkommande. Kulturens relation till demokrati och en farhåga inför den ökande högerpopulismen var också ett tema som lyftes upp av flera av de medverkande.

* 2018 gick 0.84% av statsbudgeten till entydiga kulturposter, dvs posterna Kulturområdesövergripande, Teater/dans/musik, Litteratur/läsande, Bildkonst/arkitektur/form/design, Kulturskapares villkor, Arkiv, Kulturmiljö, Museer/utställningar och Film.

Medverkande:

Albin Wiberg
Aleksa Lundberg
Amy Fee
Andreas T Olsson
Anette Mattson
Anna af Sillén de Mesquita & Leandro Zappala
Anna Serner
Annika Wassén
Anusha C Andersson
Arazo Arif
Bahar Pars
Björn Ahlsén
Calle Nathanson
Casia Bromberg
Challa Gustavsson
Claes Borgström
Clara Åhlvik
Cristina Jardim Ribeiro
Dag Franzén
Daniel Sachs
David Lenneman
Eli Frankel
Eric Sjöström
Filip Rapp
Frida Wikström
Gunnar Idenstam
Helen Rundgren
Ida Östensson
Ingrid Fransson
Isak Bergström
Iwona Preis
Jan Nordwall
Jonna Bornemark
Justina Hüll
Karin Adelsköld
Karolina Modig
Kristin Amparo
Kristín Bjarnadóttir
Lena Ljungdahl
Lena Åberg Frisk
Lennart Lindgren
Linnea Huhta
Lovisa Fhager Havdelin
Magnus Aspegren
Manne af Klintberg
Marcus Lindeen
Maria Lantz
Marita Jonsson
Mats Söderlund
Mattias Brunn
Max Låke
Merit Hemmingson
Michael Johansson
Minéa Frykman
Minna Krook
Minna Palmqvist
Mira Helenius Martinsson
Mirja Palo
Nasim Aghili
Nils Landgren
Nina Rung
Ninos Josef
Nisti Stêrk
Osiel Ibáñez
Peter Rung
Peter Siepen
Petra Huisman
Petter Kukacka
Py Huss-Wallin
Razmus Nyström
Sara Edström
Sara Lönnroth
Sara Parkman
Sara Torsson Szyber
Sarah Riedel
Senait Tesfai
Simon Norrthon
Simone Schmid
Sira Jokinen Lisse
Siri Fagerudd
Sofia Dahlquist
Sofie Haag
Staffan Hjalmarsson
Staffan Julén
Staffan Nilsson
Stefan Hansen
Stig Hansén
Stina Nilss
Susanne Rydén
Tobias Fröberg
Ulricha Johnson
Ulrika Skoog Holmgaard
Vendela Ragnarsson
Viktor Flarkell
Vilhelm Blomgren
Yvonne Rock
Zara Kjellner
Åsa Edgren