Ropespace

Hösten 2018 hade konstnärsduon QUARTO urpremiär för sitt verk ropeSpace på scenen MDT i Stockholm. I samband med detta offentliggjordes nyheten att duon tilldelades Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium. Prisutdelningen skedde i samband med premiären på MDT. ropeSpace är den sista delen av tre i ett tioårigt arbete och utforskande av ett 1000 meter långt rep.

Sedan 2011 utvecklar QUARTO sina verk inom en serie som fötts fram ur en långsiktig och tvärdisciplinär forskning. Varje del i rep-serien förhåller sig till det 1000 meter långa repet på tre distinkta sätt.

Nya verket ropeSpace utforskar relationer mellan rep, koreografi och arkitektur. I en till synes produktiv process, inuti en rumsliknande ram, trär två kroppar en tredimensionell förbindelse som leder dem till och bort från varandra. Medan repets densitet inom ramen ökar, upplöses arbetets synbara produktivitet och blir till en sekvens av växande, intima gester som förstärker själva relationen mellan kropparna och repet. Kan sammanföringen av kroppar, ett långt svart rep och aluminiumrör påverka upplevelsen i tid och rum? Hur kan vi, genom konsten, möta den politiska komplexitet vi idag befinner oss i?

”Efter åtta års intensivt arbete med och genom vårt långa svarta rep är det fortfarande en stor utmaning att möta dess komplexitet. Det känns mer obskyrt och intrasslat än någonsin, en spegling av den djupa politiska kris vi befinner oss i idag”, berättar Anna af Sillén de Mesquita och Leandro Zappala om sin kommande föreställning.

Vidare i år kommer QUARTO spela delar ur Rep-serien på scener i bl.a. Brasilien och Uruguay. Mellan åren 2019 – 2020 kommer ropeSpace vidareutvecklas till ett installations- och videoverk. År 2021 samlas hela serien för att knyta ihop det tioåriga arbetet.

”…QUARTO arbetar i nuet och med slumpen som verktyg. De ifrågasätter vår tid genom att utmana människans mening och existens. De ställer sig utanför det egna jaget och avhumaniserar sig själva och betraktaren. De gestaltar liv, död och vår omvärld. QUARTO är en motståndsrörelse till 2000-talets snabba flöde.” – Ur Konstnärsnämndens motivering till Birgit Cullberg-stipendiet.

Performance-duon QUARTO består av Anna af Sillén de Mesquita och Leandro Zappala. Sedan 2003 har de skapat tre olika serier i tre delar: WIP, BEAUTY och ROPE. Anna och Leandro lever och arbetar mellan två olika kulturer; den brasilianska och den svenska. Livet mellan två avgränsade kontinenter karaktäriserar deras arbete och innebär ständiga utmaningar. Deras verk har visats internationellt på museer, scener och festivaler runt om i världen.

“Det är inte främst vad duon gör utan hur de gör det som är meningsbärande i ”Ropespace”. Långsamheten, eftertanken, blickarna, vilan och förundran. Till slut tippar och roterar de varsamt hela den ekande ”huskroppen” över scenrummet. Repets mönster kastar svarta skuggor över golvet. Det är kontemplativt och rumsvidgande. En vacker metafor för människans strävan att skapa något och ge det mening.”

Svenska Dagbladet

Credits

Koreografi, Koncept & Performance: QUARTO – Anna af Sillén de Mesquita och Leandro Zappala
Dramaturg: Igor Dobricic
Ljusdesign: Pol Matthé
Ljuddesign: Philippe Boix-Vives
Teknisk support: Tobias Hallgren
Video: Palle Lindqvist
Distribution: Koen Vanhove och Julia Asperska från Key Performance
Marknadsföring: Birna Bolladóttir Wallin – Bohm Bohm Room
Samproduktion: MDT
Med stöd av: Kulturrådet, Stockholm stads kulturförvaltning, Stockholms läns landsting och Konstnärsnämnden