Access Europa

Access Europa startades som en del av Intercults verksamhet 2012 för att öka medvetenheten om internationella samarbeten för kultursektorn och sätta internationell kulturpolitik på agendan. Det är en plattform som erbjuder omvärldsbevakning, nätverkande, kompetensutvecklande och erfarenhetsutbyte för internationella projekt. Ambitionen är att vara ett nav för kulturarbetare med ett intresse för internationella frågor och samarbeten. Plattformen ger även sina stödmedlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer. I frågan om internationella kultursatsningar är vad som sker på en europisk nivå av största intresse för svenska aktörer. Det inte går att särskilja nationell kulturpolitik från den internationella arenan och att man behöver förstå svenska kulturpolitiska satsningar utifrån ett globalt perspektiv.

Bohm Bohm Room var på uppdrag av Intercult projektledare för plattformen under 2018 med ansvar för produktion av evenemang, kommunikation, administration och ansökningar.