As It Empties Out

Koreografen Jefta van Dinther hade premiär med sitt verk As It Empties Out 2014. I As It Empties Out är det kroppen som blir spelplats. Sakta men säkert tas publiken till en plats där rumsliga koordinater saknas och där kroppar försvinner och löses upp. Det blir en lek med skalor, dimensioner och tid. Längd blir plötsligt höjd och djup blir till ålder. Föreställningen kan liknas vid en förvrängd fantasi där ljud, röster, kläder och rörelser läggs över varandra och får åskådaren att tappa orienteringen. Genom olika ritualer bjuder dansarna på en oändlig urladdning av känslor, uttryck och energi, men utan att nå ett vakuum.

Press

”As It Empties Out” är en stram, men gåtfull resa med sex dansare. En expedition in i mörkret som bokstavligen når fram till mörkrets pulserande röda hjärta.”

”Det är dunkel, anslående vacker, en fascinerande lek med vår perception.”

”Verket fångar det där glidande ögonblicket mellan vakenhet och sömn, där sinnevärlden och vårt gäckande medvetande flyter samman med det omedvetna. Och det där fängslande och skrämmande halvdrömmande blir en låt vara illusorisk realitet. Där hjärtat likväl alltid skälver av liv.”

Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter

”The work is mind-blowing, even shocking. It is based on a few scenes or images, which in their ambiguousness stay in the viewer’s consciousness.”

hbl Helsinki

”The performance is extraordinary and extremist eccentric, it generates a confusion of the senses, fluctuations in one’s awareness and a state of trance.”

Kulturradio, Berlin

”It is difficult to break free from the disturbing and beguiling enchantment of the evening. That, which just swept past, has so many possible interpretations that there is no ultimate statement and certainly no one true meaning. What Jefta van Dinther creates together with the five dancers yields no linear narrative, but much more. It is a vivid compendium of something dreamt of, something worked out together from an Illusion, which only theater breathtakingly can render in real time. The magical light of Minna Tiikkainnen and the beguiling sound design by David Kiers stand side by side next to the extraordinary choreography. One element being unthinkable without the other in this performance. And it all adds up to a brilliant whole.”

European Cultural News

Credits

Koreografi: Jefta van Dinther
Skapad och framförs av: Naiara Mendioroz, Roger Sala Reyner, Thiago Granato, Eeva Muilu, Linda Adami och Jefta van Dinther
Ljusdesign: Minna Tiikkainen
Ljuddesign: David Kiers
Scenografi: SIMKA
As It Empties Out är en produktion av Jefta van Dinther
Producent: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room
Distribution: Koen Vanhove – Key Performance
Administration: Interim kultur AB (svb) – Sverige
Samproduktion: Tanzquartier Wien, Sadler’s Wells London, PACT Zollverein Essen, Dansens Hus Oslo, CND Paris, BUDA Kortrijk, HAU Hebbel am Ufer Berlin, Dansens
Hus Stockholm, Mercat de les Flors Barcelona, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – Lyon
Med stöd av: Fabrik Potsdam och Modul-dance