Body Double Stockholm Istanbul

Body Double Stockholm Istanbul samlade åtta koreografer baserade i Turkiet och Sverige. Under maj 2016 fanns möjlighet för Stockholmspubliken att ta del av de Turkiet-baserade koreografernas egna föreställningar som tog upp kaos och nya sociala ordningar, identitetspolitik och kärlek.

I februari 2014 gjorde curatorn och producenten Anna Efraimsson en studieresa till Istanbul för att möta och ta del av den lokala dansscenen. De strukturella, kulturella, politiska olikheterna mellan Turkiet och Sverige till trots, så var det ändå slående hur stor samhörighet Anna kände med några av de turkiska konstnärerna, både vad gäller exempelvis referenser samt konstnärliga och politiska val. Tankarna mynnade sedan ut i ett närmare samarbete med koreografen Filiz Sizanli baserad i Turkiet och Sverigebaserade koreografen Björn Säfsten. De har fortsatt samtalet och utbytet och inkluderat fler Turkiet- och Sverigebaserade dans- och performancekonstnärer.

Body Double Stockholm Istanbul samlade koreograferna Mustafa Kaplan, Peter Mills, Rani Nair, Ilyas Odman, Zoë Poluch, Filiz Sizanli, Björn Säfsten och Bahar Temiz baserade i Turkiet och Sverige. Först på MDT Skeppsholmen i Stockholm mellan 20-26 maj, därefter på Alt Bomonti i Istanbul under december 2016.

Dramaturgin för de två vistelserna speglade sig på likadant sätt i båda städerna. Koreograferna började med två dagars publika föreställningar; i Stockholm presenterades verken av de turkiska konstnärerna och i Istanbul visades de svenska konstnärernas verk. De publika föreställningsdagarna följdes sedan av ett konstnärligt labb där konstnärerna arbetade med de olika städerna. Från labben samlades olika ljudspår till koreografiska poddar.

Projektet var ett utbytesprojekt mellan konstnärer som är baserade i Turkiet och Sverige.

Föreställningarna som visas på MDT den 21 och 22 maj var:

“We need to move urgently”
av och med Taldans (Mustafa Kaplan and Filiz Sizanli with Vania Rovisco)
Projektet började när oroligheterna i Gezi park i Istanbul 2013 ägde rum. Det var bara en händelse i en serie av djupa sociala och konstnärliga omvälvningar under de senaste åren, från New York till Brasilien eller Lissabon till Istanbul. Det visade hur kaos kunde ge gnista till tusentals spontana idéer och initiativ och skapade tillfälliga sociala ordningar.

“In Love”
av och med Bahar Temiz
In Love är en tvådelad solodansföreställning med föremål och skulpturer, som vill aktivera den potentiella känsligheten hos det livlösa. Temiz har arbetat kring ämnen som kärlek, krig, rädsla, beröring, rädsla för det okända och beskyddande, en hybridform av dans som är inspirerad av bildkonst, film och arkitektur.

“happy happy together”
av och med Ilyas Odman
happy happy together är en performativ tolkning av Wong Kar Wai Hong Kongs film Happy Together från 1997 som porträtterar ett stormigt förhållande mellan två personer spelade av Leslie Cheung och Tony Leung.

Dessutom gav ett föredrag av curatorn och forskaren Gurur Ertem som kontextualiserar den turkiska dansscenen.

Press

“Body Double Stockholm Istanbul”

Expressen

“Turkisk koreografi utmanar och aktiverar”

SvD

“De turkiska konstnärerna vet att ingenting är säkert”

DN

“Oroligheter påverkar kulturrådens verksamhet”

Kulturnytt Sveriges Radio

Credits

Curerad av: Anna Efraimsson/The Blob och Filiz Sizanli i samtal med Björn Säfsten
Produktion: The Blob, Taldans, Firat Kusçu, Säfsten Produktion och Nordberg Movement
Press och kommunikation: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room
Samproduktion: Säfsten Produktion och MDT
Med stöd av: Prof. Erol Nezih Orhon vid Anadolu University Faculty of communication sciences, Svenska konsulatet i Istanbul, Stockholm stad, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden