Bombina Bombast

Bombina Bombast är ett Malmöbaserat scenkonstkompani vars transdisciplinära arbete undersöker spel, verkligheter och perception i human specific-föreställningar eller storskaliga ”immersive” verk, alltid med fokus på deltagaren i projekt som omfattar teater, film, virtual reality, video-walks och installation.

Bombina Bombast undersöker förskjutningen mellan verkligheter och vad helst någon skulle kalla inte verkligt: det virtuella, digitala, fiktion, narrativ, identitet, superhjältar eller till och med minnen. Bombina Bombast, består av konstnärerna Emma Bexell och Stefan Stanišić med team, har visat verk på festivaler i Danmark, Norge, Finland, Spanien och scener i Sverige inkluderar Orionteatern, Kulturhuset stadsteatern och Södra teatern i Stockholm såväl som Inkonst i Malmö.

Bohm Bohm Room arbetar löpande med Bombina Bombast kommunikation i relation till deras verksamhet och projekt.

Credits

Konstnärliga ledare: Emma Bexell och Stefan Stanišić