Den förutsägbara kulturen – corona, konst och kapitalism

Mattias Desac, kreativ chef, Bohm Bohm Room har författat en rapport som handlar om hur konsten och kulturen kan komma att påverkas av coronakrisen med särskilt fokus på övervakningskapitalism och konstnärlig frihet. I rapporten berörs även ämnen som kapitalismens kriser, relationen ekonomi – kultur, autenticitet, alienation, relationen människa – natur, konstnärlig produktion, yttrandefrihet och digitalisering.

Coronakrisen verkar förändra våra samhällen i grunden och har hittills lett till ett svårt läge för kultursektorn och dess mottagare. Syftet med rapporten är att utforska hur konsten och kulturens roll kan komma att utvecklas av coronakrisen och hur en eventuell utbredning av övervakningskapitalismen kommer att påverka konstnärlig frihet. I och med spridningen av covid-19 riskerar världen att hamna i en situation av mer övervakning då det kan anses vara ett effektivt sätt att kontrollera viruset. Därmed riskerar övervakningskapitalismen att få mer inflytande vilket kan komma att påverka konstnärliga uttryck så att det skapas på ett mer förutsägbart sätt, utformad efter precisa beräkningar och algoritmiska mönster. Ett begrepp som lanseras i rapporten är “den förutsägbara kulturen” som syftar till att beskriva den här eventuella utvecklingen. 

Rapporten är fristående och utgiven av Bohm Bohm Room men är sprungen ur ett uppdrag från organisationen ccap under 2020 med syftet att undersöka konstens möjligheter att navigera bortom marknadsekonomins spelregler.

Har du frågor, feedback eller vill samarbeta kring rapporten? Hör av dig till mattias.desac@gmail.com