Ruth Bader Ginsburg tilldelas Gilel Storch Award 2019

85-åriga Ruth Bader Ginsburg, domare i Högsta domstolen i USA och oväntad populärkultursikon, har först på senare år blivit allmänkändis i USA. Under hela sin karriär har hon kämpat för kvinnorättsfrågor och jämställdhet och nu kommer hon till Sverige för att ta emot Gilel Storch Award 2019. 

Under sina 25 år som ledamot av USAs Högsta Domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med dämpad stämma men stark röst och med lagen som instrument varit en framåtsyftande aktivist för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa och fasta humanistiska värderingar som bas har Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma avgörande genombrott för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den 6 maj tilldelas hon Gilel Storch Award 2019.

Gilel Storch Award delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs (1902-1983) anda. Storch gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Prisceremonin som Judisk Kultur i Sverige ansvarar för äger rum på Konserthuset Stockholm.

Ruth Bader Ginsburgs besök i Sverige kommer uppmärksammas med en rad tillställningar som Judisk Kultur i Sverige anordnar.

Söndag 28/4, Filmvisning: RBG
Julie Cohen och Betsy Wests dokumentärfilm RBG, om Ruth Bader Ginsburg, slog sig omedelbart in på amerikanska biotoppen. I samband med Ginsburgs Stockholmsbesök anordnar Judisk Kultur i Sverige en särskild filmvisning av filmen och konsensus är: Ruth Bader Ginsburg är en folkets hjältinna vars liv kräver ett personporträtt likt RBG.

Söndag 5/5, Open Lecture: Ruth Bader Ginsburg
Opera, precis som stora rättsprocesser, innefattar kraftfulla berättelser som framkallar en rad olika känslor hos publiken. Med anledning av Gilel Storch Award 2019 presenterar Judisk kultur i Sverige tillsammans med Sveriges Advokatsamfund och Konstakademien en föreläsning med domare Ruth Bader Ginsburg där pristagaren kommer tala om hennes kärlek till de båda medierna. Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, inleder samtalet och kvällen avslutas med musik av sopranen Elin Rombooch pianisten Staffan Scheja.

Måndag 6/5, Gilel Storch Award 2019
Under en prisceremoni på Konserhuset Stockholm kommer domare Ruth Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch Award för enastående insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Gilel Storch Award delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Under prisceremonin kommer vännen och kollegan Kathleen Peratis intervjua Ginsburg på temat: The Honorable Ruth Bader Ginsburg. 

Judisk Kultur i Sverige är en oberoende, inkluderande institution som är öppen för alla och som anses vara en av de mest dynamiska och relevanta kulturinstitutionerna i Skandinavien. Judisk Kultur i Sverige kurerar och presenterar högkvalitativa program med framstående nationella och internationella deltagare som speglar judiskt tänkande och kulturell erfarenhet och dess relevans för det moderna samhället. Med judiska perspektiv som utgångspunkt fokuserar Judisk Kultur i Sverige på de universella aspekterna av den judiska kulturen.

Bohm Bohm Room har fått i uppdrag av Judisk Kultur att arbeta löpande med PR för deras kommande arrangemang.