El Sistema Nationalorkester

I höst initierade Stiftelsen El Sistema en nationell ungdomsorkester tillsammans med Stims promotionnämnd. Den är den första av sitt slag i Europa. De unga musikerna hämntades från El Sistema-program och kulturskolor över hela Sverige. I samarbete med Konserthuset/Kungliga Filharmonikerna och Berwaldhallen/Sveriges Radios Symfoniorkester i Stockholm ordnades ett musikläger med en avslutande offentlig konsert inför publik på Konserthuset den 31 oktober 2019. 

 “Vår vision är att genom orkestern visa hur långt vi har kommit med El Sistema i Sverige”, säger Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare för Stiftelsen El Sistema och för den nationella ungdomsorkestern. “El Sistema Sverige är ett av de bästa exemplen på musikalisk och social verksamhet. Nu kan vi visa inte bara den höga musikaliska kvaliteten, utan också inspirera
barn och unga att nå sin fulla potential genom övning och musicerande.” 

Under tre dagar i slutet på oktober samlades ett 40-tal utvalda barn och ungdomar mellan 11 och 19 år från hela landet i Stockholm för att spela, umgås och ha roligt tillsammans med specialinbjudna pedagoger och musiker.

 “I samband 10-årsfirandet av El Sistema i Sverige nästa år känns det enormt roligt att kunna presentera något unikt som en nationell ungdomsorkester där vi kan ta tillvara på den lust och det engagemang som finns bland barn och unga,” säger Eric Sjöström, verksamhetschef och styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema. 

Projektet möjliggörs genom ett nytt samarbete mellan Stiftelsen El Sistema och Stims promotionnämnd och stöds även av El Sistemas löpande finansiärer SEB och musikstiftelsen Signatur. 

 “Det är oerhört spännande att kunna vara med och starta en nationell ungdomssymfoniorkester. Vi tror att den kommer bidra till att vitalisera och demokratisera den framtida rekryteringen till landets musikutbildningar och professionella symfoniorkestrar, och därmed berika svenskt musikliv, vilket är helt i linje med Stims kulturpolitiska uppdrag”, säger Mattias Franzén, verksamhetschef på Stims promotionnämnd.

På sikt ska orkestern omfatta 80-100 barn och unga, som tar del av musikläger på olika platser i landet i samarbete med symfoniorkestrar och konserthus. 

Press

”Och att vara en av fyrtio som ska spela på den stora scenen i den anrika salongen…Förhoppningsvis kan det kännas väldigt stort och viktigt för alla i rummet. Inte bara för de som spelar utan också publiken.”

Intervju med Eric Sjöström i Lira

”En helt ny orkester med ungdomar från olika El Sistema-program och musikskolor över hela landet, som avslutar ett musikläger med denna konsert. Meningen är att orkestern ska växa i samarbete med olika konserthus.”

SvD

Credits

El Sistema Nationalorkester: Annika Kristin Taborga, Arman Rahimi, Artina Shaqiri, Asil Salim, Ayam Rudin Salazar, Beatris Diaz, Dan Cassegård, Danylo Dronov, Emil Taftö, Felix McCallum, Filiph Jonsson, Gabriel Khajo, Hector Rebetz, Jafar Rimawi, Johannes Mikha, Joshua Zampolli, Juliette Lalanne, Khalid Rimawi, Larissa Yunis, Lisette Urbina Jara, Lo Stranne, Mariam Afana, Marija Krsteska, Mikael Ahmadi, Nargis Rahimi, Nora Jonsson, Orida Shaqiri, Patrik Michaneck, Ricardo Pérez, Salma Al Kahtib, Sanar Shanshal, Sara Gibara, Sidra Kouria, Sonia Brodin, Timor Sultani, Tommy Krsteska, Tyra Sjöström Forsgren, Veronica Luu, William Larsson. Dirigent: Ron Davis Alvarez.

Presentatörer Eric Sjöström, Stiftelsen El Sistema Sverige, Karina Svensson, Konserthuset Stockholm, m.fl.

Tack till: Begard Brifkani, Dubraska Falcón, Erika Jara Ortega, Filip Graden, Franka Verhagen, Fredrik Jergle Almquist, Frida Swedén, Hannah Törnell Wettermark, Ingry Pinto, Isabel Godau, Jan Dahlkvist, Jonathan Wettermark, Kajsa Hallhagen, Karina Svensson, Lucia Goenaga, Lucia Viana da Silva, Maja Swedén, Mats Wallin, Misuzu Cassegård, My Svenman, Regina Bohlin, Sara Tufvesson, Ylva Brodin.

Koordinator och presskontakt: Birna Bolladóttír/Alida Ivanov, Bohm Bohm Room