Fold

Virpi Pahkinen skapade speciellt för utställningen med Berit Lindfeldts skulpturer på Liljevalchs 2014 den halvtimmeslånga föreställningen FOLD.

Titeln, det engelska ordet för ”att vika”, reflekterade mot Berit Lindfeldts skulpturer genom dansens rörelser. Tillsammans med dansaren Fredrik Quiñones framförde Virpi Pahkinen verket i de olika utställningssalarna, som blev en elektroakustisk färd från rum till rum med ordlösa sånger.

Den österrikiske tonsättaren Fabio Keiner och Luis Hernan Cortés Maya från Ecuador skrev ny musik, dessutom användes musik av japanen Akemi Ishijima. Kostymerna var specialtillverkade av den svenska modedesignern Diana Orving.

“Det är en stiliserad duo präglad av speglingar, kontaktsökande och beroende. Ett – liksom klangvärlden –utomjordiskt utforskande, där dansarna ger och tar energi av varandra innan stilla handrörelser regnar ut i tystnaden. I likhet med Deleuzes filosofi sträcker sig ”Fold” bortom den västerländska dualismen och blir samtidigt en fin förlängning av Lindfeldts skulpturer som i sitt rumsliga blivande upphäver gränsen mellan subjekt och objekt.”

Dagens Nyheter

“Rummen ger rymd åt dansen – Liljevalchs har likt Moderna museet lyckosamt prövat korsbefruktningar förut. Pahkinens solo är ett slags födelse till ljudet av regn. Kroppen liknar en äggformad sten ur vilken hand- och fottentakler skjuter ut innan gestalten reser sig till mänsklig skepnad. Vågformade armar bär mjuka rytmer. Allt andas.”

Svenska Dagbladet

“Fold är tredelad och omfattar två solon och ett duo. Pahkinens grafiska tydlighet och märkliga mystik skär rakt in i Lindfeldts lågmäldhet. Hettan och intensiteten är större än vanligt, och ett högre tempo tas väl tillvara av Fredrik Quinones, med ett bagage av street dance, vouging och martial arts. Publiken lotsas från en utställningssal till en annan och till den avslutande duetten i den stora hallen.”

Expressen

“Fold avslutas med att de båda dansar tillsammans och när detta sker finns en stark spänning mellan dem. Deras blickar är fästa i varandra och deras rörelser är exakta. Den suggestiva musiken mullrar, knarrar och går i vågor. Fågelläten, djurläten och plötsligt tillsammans är de båda dansarna på jakt.”

Nummer.se

Credits

Koreografi: Virpi Pahkinen
Dansare: Virpi Pahkinen, Fredrik Quiñones
Musik: Luis Hernan Cortés Maya, Fabio Keiner, Christiane Offenbar, Akemi Ishijima
Kostym: Diana Orving
Producent: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room
En produktion av Virpi Pahkinen Dance Company i samproduktion med Liljevalchs konsthall, med stöd av Statens kulturråd och Stockholms stad