Folk och Kultur 2019

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Andra konventet ägde rum 6 – 9 februari 2019 i Munktellstaden, Eskilstuna. Bohm Bohm Room arbetade med kommunikation, press och program för hela konventet och ingick i projektgruppen. Folk och Kultur blev nominerad till Årets Opinonsbildare 2018.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet tar du del av ett brett konst- och kultur-utbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Credits

Projektledare: Linde Sjöstedt
Projektassistent: Ebba Eriksson och Elsa Wedendal
Projektpraktikant: Cornelia-Li Schöld och Hanna Canvert
Kongressarrangör: Maria Forslöf och Sofia Forslöf
Programanvarig: Mattias Desac – Bohm Bohm Room
Senior rådgivare: Anna Cokorilo och Fredrik Lindegren
Kommunikation och press: Maja Hjort – Bohm Bohm Room
Styrgrupp: Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd, Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna Sverige och Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB