Gather 2019

Gather är en kombination av en konferens och en festival och är värd för några av världens mest intressanta talare och artister. Gather handlar om att koppla samman olika tankar, bakgrunder, erfarenheter och idéer genom samtal, kulturella evenemang och i resultatdrivna lab.

Gather undersöker samhället och dess framtid, omfamnar komplexitet och slår sönder filterbubblor med syfte att möjliggöra samverkan, utveckling och förändring för individer, företag och organisationer. På Gather deltar en bredd av besökare inom innovation, näringsliv, kultur, forskning, tech, stadsutveckling och design. Gather genomfördes för första gången i september 2017 på Nobelberget och blev en succé. Hösten 2019 kommer Gather genomföras den 12-14 september.

Bohm Bohm Room har bistått med strategisk rådgivning och arbetat med ansökningar av finansiellt stöd inför Gather 2019.