Historieberättarna – Vad händer i civilsamhället 2020?

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 blev detta arrangemang inställt.

Historieberättarna arrangerar en minikonferens på ABF som handlar om att lyfta fram personer och aktörer från civilsamhället som har identifierat behov såväl som problem och arbetat för att finna lösningar. Kom och ta del av erfarenhet från projekt som har bidragit till positiv påverkan på samhället.

Det kommer att vara en eftermiddag med ett flertal gräsrotsorganisationer och engagerade personer från civilsamhället som kommer att berätta om behov, nya sätt att arbeta och innovativa idéer om vad som krävs för att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för ett vitalt samhälle där omtanke är i fokus. I en tid av polariserade åsikter och apokalypsscenarios vill vi lyfta fram inspirerande personer och projekt som tar sig tid att förändra sin omgivning på konstruktiva och engagerande sätt. 


För mer info, klicka här

Bohm Bohm Room arbetar med koncept, produktion och kommunikation.