Historieberättarna

Historieberättarna arbetar med att fler barn och unga ska ges möjlighet till att göra sina röster hörda, och få berätta sina historier utifrån sina egna villkor. Med animation och andra konstnärliga uttryck tillhandahåller de verktyg för att underlätta historieberättandet, oavsett språk och tidigare erfarenheter.

Sedan starten 2015 arbetar de aktivt för att bredda kulturutbudet för barn och unga utifrån deras egna intressen, behov och villkor och för att med ett normkritiskt perspektiv öka möjligheterna att få uttrycka sig. En viktig del i arbetet har varit att låta nyanlända barn och ungdomar berätta sin historia på sitt sätt och på sina villkor. Historieberättarna arbetar för allas lika värde, mänskliga rättigheter, demokrati, solidaritet och yttrandefrihet.

Bohm Bohm Room har i uppdrag av Historieberättarna arbetat löpande med verksamhetens kommunikation, pressarbete och sociala medier.

”100-språkspriset 2018 går till Historieberättarna för att de i gemensamma aktiviteter med nyanlända, i Sverige och internationellt, värnar de ungas rätt att gestalta sina identiteter i berättelser genom 100-språkliga uttryck. Berättelser om vår tid som annars inte skulle blivit berättade.”

100-språkspriset, Reggio Emilia Institutet
Juryns motivering

Credits

Verksamhetsledare: Anusha Caroline Andersson
Projektsamordnare och pedagog: Jessica Karlsson
Pedagog och filmare: Jonas Embring
Pedagog och filmare: Lisa Partby
Projektsamordnare och pedagog: Rut Feuk
Pedagog och filmare: Ali Quraishi
Pedagog och filmare: Valentina Chamorro Westergårdh
Pedagog och konstnär: Farid Faizi
Kommunikation: Maja Hjort – Bohm Bohm Room