Höstmöte 2015

Höstmötet är en mötesplats för myndigheter, intresseorganisationer och andra verksamma på kulturarvsområdet och arenan för samhällsutveckling. Ett tillfälle där deltagarna kan ta del av nya perspektiv och hämta inspiration inför gemensamma utmaningar och frågor.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Programmet för Höstmötet 2015 hade rubriken ”Kampen om kulturarvet” och rörde sig kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism. Bohm Bohm Room verkade som innehållsproducent och projektledare för denna konferens.

Höstmötets program genomsyrades särskilt av det arbete som pågår med ta fram en vision för kulturmiljöarbetet. Vi använder oss av spår från det förflutna för att skapa identiteter i nuet och svara på frågorna; vem är jag, var kommer jag ifrån och vem vill jag vara? I en tid då människor och idéer rör sig allt snabbare har vi en gemensam utmaning att se till att framtidens kulturmiljöarbete är relevant och angeläget för alla.

Hur ska vi förhålla oss till kulturarvet som identitetsskapare i ett samhälle där människor känner att de har flera olika tillhörigheter? Vilka historiska spår lyfts fram i kulturmiljöarbetet och hur relaterar vi till dessa i en rörlig och föränderlig värld? Vad bör vi bevara, använda och utveckla för att bidra till att skapa ett inkluderande samhälle för alla?

Höstmötet hölls den 10–12 november i Stockholm. Den första dagen anordnades gemensamma utflykter till inspirerande platser som relaterar till Höstmötets tema och som skapar dialog mellan mötesdeltagarna. Den 11 och 12 november anordnades själva konferensen vid Quality Hotel Friends i Solna, som rymdes både inspirationsföreläsningar och seminarier.

Credits

Medverkande talare var bland andra författaren, journalisten och forskaren Kenan Malik, arkitekterna Arna Mackic, Ronald Rietveld och Mohamed Gohar, världsarvssamordnaren Elene Negussie, debattören och författaren Maciej Zaremba, journalisten och författaren Björn af Kleen, stressläkaren Christina Doctare, professorn Sverker Sörlin, koreografen Björn Säfsten samt arkeologen och forskaren Eva Myrdal och många fler. Medverkade gjorde även kultur- och demokraktminister Alice Bah Kunhke som invigde mötet.