Höstmöte 2016

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets årliga mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Ett tillfälle att stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar, hjälpa varandra med svar på svåra frågor och få inspiration till fortsatt arbete. Bohm Bohm Room verkade som innehållsproducent och projektledare för denna konferens.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

Höstmötet 2016 startade den 8 november med en upptäcktsresa i samarbete med Världskulturmuseerna. Själva konferensen ägde rum på Nalen den 9–10 november.

Riksantikvarieämbetet har i samverkan med ett stort antal aktörer formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030. Nu är det dags att förverkliga visionen om att alla oavsett bakgrund kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. 2016 års Höstmöte tog sats ur rubriken ”Jämlikhet inför det förflutna” och handlar om hur det vi kallar kulturarvande – hur vi förhåller oss till spår av mänskligt liv i det förflutna – kan väcka nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor. Kulturarv finns i alla människors vardag och hur vi interagerar med kulturarvet är avgörande för hur vi uppfattar omgivningen. Upplevelsen bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det förflutna, tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva.

2016 års program tog upp ämnen som är relevanta för hela kulturarvsområdet, inklusive kulturmiljö, museer och arkiv och bibliotek. Du kunde möta föredragshållare som, utifrån sina yrkesroller, bidrog med jämlikhets- och mångfaldsperspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet. Under dessa tre dagar ville vi djupdyka in i en ekvation för en socialt hållbar utveckling, genom tankeväckande föreläsningar, seminarium, filmvisningar, intervjuer och workshops.

På talarlistan fanns namn som sociologen, författaren och kulturskribenten Tiffany Jenkins, samtidsanalytikern Per Grankvist och filmaren från Haradsprojektet, Edefors hembygdsförening Roozbeh Janghorban. Vi fick också träffa läkaren och författaren Bea Uusma, initiativtagaren till The Institute of Ideas Academy Angus Kennedy och biologen och författaren Fredrik Sjöberg.