Höstmöte 2020

Riksantikvarieämbetets höstmöte är en konferens för dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och för dig som verkar på arenan för hållbar samhällsutveckling.

Höstmötet äger rum 4-5 november och kommer utforska olika spänningsfält i det nya 20-talets globala samhälle under temat “Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Årets program genomsyras av tre förhållanden som avspeglas i dagens kulturarvsarbete: Globalt och lokalt, stad och land, kunskap och berättelser. 

Bland talarna finns Lynn Meskell – antropolog och arkeolog från Stanford USA, Lars Heikensten – VD för Nobelstiftelsen och fd Riksbankschef, Gunnar Wetterberg – historiker och författare, Åsa Wikforss – professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien, Arne Jarrick – professor i historia och tidigare vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademien, Marit Kapla – journalist och författare, Peter Englund – historiker, författare och ledamot av Svenska Akademien, Pernilla Fagerlönn – initiativtagare till festivalen Färval Focus, Johanna Pietikäinen – antikvarie och konstvetare, Håkan Forsell – urbanhistoriker och kulturskribent, Malin Ackermann – demokratiaktivist, Anna Maria Forssberg – forskare vid Vasamusee och Lars Amréus -riksantikvarie. 

Till intresseanmälan.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets Höstmöte här.