Riksantikvarieämbetets höstmöte 2021

Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm genomförs digitalt den 3-4 februari 2021. Temat är ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”.

Riksantikvarieämbetet har med anledning av pandemin flyttat fram Höstmötet 2020 till 3-4 februari 2021. Vi är glada över att nu äntligen kunna öppna anmälan till vår digitala kulturarvskonferens på temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Det digitala formatet öppnar upp för fler att delta i konferensen och vi vill tillsammans med er skapa ett öppet, tillgängligt och stimulerande forum. Varmt välkommen med din anmälan!

Konferensen kommer att utforska spänningarna i det nya 20-talets globala samhälle. Det senaste årets pandemi har skakat världen. Hur påverkar krisen och samtidens konflikter samhällsutvecklingen och kulturarvsarbetet? Utifrån sina olika utgångspunkter behandlar talarna betydelsen av ett historiskt perspektiv i den demokratiska samhällsutvecklingen. Vi hoppas att programmet ska tillföra kunskap och insikter om våra gemensamma utmaningar, erbjuda oväntade möten och inspirera till nya tankar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.

Programmet genomsyras av tre förhållanden som avspeglas i dagens kulturarvsarbete:

 • Globalt och lokalt
 • Stad och land
 • Kunskap och berättelser

Konferencier för konferensen är Peter Örn.

Anmälan

Anmälan är öppen, registrera dig HÄR.

Konferensavgiften är 200 kronor för ordinarie och utan avgift för studenter. Studenter ska anmäla sig via registreringen för att få tillgång till konferensen. I priset ingår digitalt deltagande i konferensens båda dagar. Det går inte att anmäla sig till valda delar av konferensen för reducerad avgift.

Program

Programmet kommer att sändas live från Münchenbryggeriet i Stockholm den 3-4 februari 2021. Ta del av hela programmet HÄR.

Talare

 • Professor Lynn Meskell, antropolog och arkeolog från University of Pennsylvania, USA, inleder med att ställa frågan om kulturarvskonventionernas tid är förbi.
 • Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen och fd riksbankschef, och Gunnar Wetterberg, historiker och författare, samtalar om coronakrisens slag mot världsekonomin, samhället – och kulturarvet.
 • Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien, diskuterar kunskap som en förutsättning för demokrati. Hon samtalar sedan med Arne Jarrick, professor emeritus i historia, om hur synen på kulturarv och kunskapen om historien förändras när beprövade sanningar skrivs om.
 • Marit Kapla, journalist och författare, och Peter Englund, historiker, författare och ledamot av Svenska Akademien, samtalar om hur enskilda människors livsberättelser kan vävas samman för att gestalta en nationell och global historia.
 • Magnus Västerbro, Augustprisbelönad författare och journalist och Annika Berg, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet – samtalar om hur pandemier och andra kriser format synen på världens undergång och historiens början i olika tider och berättelser.
 • Pernilla Fagerlönn, initiativtagare till festivalen Farväl Focus, och Johanna Pietikäinen, antikvarie och konstvetare, utreder platsens betydelse för känslan av samhörighet.
 • Birgitta Johansen, chef för Örebro länsmuseum och ekologen Pella Thiel diskuterar om naturen eller kulturen är mest värd att bevara för framtiden.
 • Håkan Forsell, professor i urbanhistoria och kulturskribent, och Malin Ackermann, “glesbygdsdoktor” från Lycksele frågar sig om dikotomin ”stad och land” är förlegad.
 • Anna Maria Forssberg, forskare vid Vasamuseet och riksantikvarie Lars Amréus jämför kulturarvsarbetets – och riksantikvariens – roll i samhället under Stormaktstiden och idag.

Vi kommer även att få lyssna till ett antal så kallade kulturarvsmonologer:

 • Arne Jarrick, professor emeritus i historia och medförfattare till World Humanities Report, kommer tala om humanioras ställning i samhället.
 • Tobias Svanelid, journalist, berättar om inspelningar av sina favoritepisoder i Vetenskapsradion Historia.
 • Mirja Palo, musiker, visar hur hon närmat sig det samiska kulturarvet genom musik och poesi.
 • Pär Connelid, historisk-geograf, delar med sig om historiska kartornas berättelser om landskap i förändring.

Återblick till tidigare höstmöten

Här hittar du filmer, teman och information om talare och program från tidigare års höstmöten.

Om Höstmötet

Riksantikvarieämbetets höstmöte är en konferens för dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och för dig som verkar på arenan för hållbar samhällsutveckling. Tanken med de här dagarna är att de ska tillföra kunskap och insikter om våra gemensamma utmaningar och inspirera till nya tankar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.