Institutionen för dans – DOCH

Institutionen för dans vid DOCH – Dans och cirkushögskolan strävar mot att vara en angelägen, kvalitativ och dynamisk plats för utbildning och forskning inom samtida dans och koreografi. Med stark förankring i det professionella fältet är institutionen aktiv i att driva utvecklingen av konstområdet i Sverige och internationellt. Bohm Bohm Room har arbetat löpande för denna institution med uppdrag som rört kommunikation och marknadsföring av dess utbildningar och kurser.

Institutionen för dans erbjuder tre program;

Kandidatprogrammet i dans, Masterprogrammet nya performativa praktiker och Masterprogrammet i koreografi. Utöver dessa ges många fristående kurser som exempelvis Hur dans tänker, Crip: koreografi, Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker, Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism, Choreographing Contexts – curating dance and performance samt Från Beyoncé till Bach, musik och ljud i relation till koreografi.

Kandidatprogrammet i dans​ består av tre års heltidsstudier på grundnivå och leder till en konstnärlig kandidatexamen i dans. Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, estetiker och uttryckssätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Genom att möta lärare från det professionella scenkonstområdet, både nationellt och internationellt, får du förmånen att skapa ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans och koreografi.

Masterprogrammet nya performativa praktiker består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning performativa praktiker. Konstnärlig utveckling förutsätter förmågan att på ett konstruktivt sätt ifrågasätta.

Masterprogrammet i koreografi består av två års heltidsstudier på avancerad nivå. Programmet är praktikbaserat och forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi. Masterprogrammet i koreografi skapar en miljö för inlärning, forskning och skapandeprocesser samt för utveckling av koreografiska praktiker. Kopplingar mellan koreografi och sociala, etiska samt politiska frågor uppmärksammas.