Kamouflage – mönster i rörelse

I föreställningen Kamouflage – mönster i rörelse undersöks det hur gränser förvandlas till passager då olika rörelsespråk kamoufleras i varandra. Rummet och kropparna har inga rigida gränser som separerar, utan blir till mötespunkter där olika språk, ljud och rörelser samverkar i sina skiljaktigheter.

Landskapet av mönster blir ett poetiskt och dynamiskt fält där tre dansare med bakgrund i västerländsk samtida dans, västafrikansk modern dans samt indisk samtida Bharata Natyam-dans smälter in i och förskjuter rummet. Makthierarkier mellan kroppar sätts ur spel och meningsbärande system måste tänkas om. Hur är kroppen konstruerad? Vem äger egentligen rörelsetraditionen och vem har privilegiet att skriva samtiden? I en scenbild av kringflackande rörelser vävs de olika rösterna in i varandra och nya mönster av tankar och rörelser uppstår. Vem kan kamouflera sig?

Katja Seitajoki är koreograf/regissör och scenkonstnär som arbetar med scenkonst som verktyg för att skapa normutmanande projekt. Från 2006 till 2015 var hon en av de konstnärliga ledarna i Arena Baubo, som arbetar tvärkonstnärligt med anti-hierarkiska strukturer. Arena Baubo har genom åren har använt sig av format som föreställningar, samtal och seminarium för att skapa nya impulser, idéer och möten. Tidigare projekt är bl.a. ”Leadingfollowing: the spectator’s dance”.

Press

“Mötesplats där hierarkier sätts ur spel”

Sydsvenskan

Credits

Koncept, text och koreografi: Katja Seitajoki i samarbete med Allison Ahl, David Dioubaté, Pauline Reibell och Kajsa Sandström
Medverkande: Allison Ahl, David Dioubaté och Pauline Reibell
Scenografi och kostym: Majli af Ekenstam
Ljusdesign: Kerstin Weimers
Ljudkomposition: Lisa Ullén och Sofia Jernberg
Textkomposition: Sophie Helsing
Producent: Annie Schachtel – Bohm Bohm Room
I samproduktion med MDT och Turteatern

Med stöd av Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms Läns Landsting och Stockholms Kulturförvaltning