Kolla! 2020

Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design, och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus.

40 välrenommerade insamlare i hela landet med uppdrag att skanna av samtidsscenen inom bild och form har valt ut 120 arbeten från hela Sverige. Av dessa har en urvalsgrupp om fyra experter valt ut 30 nomineringar. Slutligen kommer Kolla!s två kuratorer utse de tio som får årets Kolla!-utmärkelse i varsin kategori under cermoniella former på Kolla!-dagen.

Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Svenska Tecknare tagit beslutet att skjuta upp Kolla!-dagen som skulle ägt rum 23 april i Stockholm. Detta görs för att kunna genomföra evenemanget utan att någon behöver utsätta sig för hälsorisker.

Dagen, som förhoppningsvis kommer äga rum till hösten, kommer bjuda på branschsamtal och workshops. Tematiken på samtalen är kopplat till VÄRDE från olika samhällsperspektiv och på hur strukturella samhällsförändringar kan komma att påverka förutsättningarna för Svenska Tecknares medlemmar.

Kolla! syftar till att lyfta bildens värde och bidra till ett levande samtal kring kultur, konst och samhälle.

Bohm Bohm Room arbetar med projektledning, produktion, PR och kommunikation.

”Kolla! rebootar med nytt koncept”

CAP&DESIGN