Komponistkatalysator

Komponistkatalysator är ett projekt som initierades av Föreningen Svenska Tonsättare med stöd av STIMs Promotionnämnd. Projektet grundades utifrån FST:s önskan om att göra en satsning i samband med festivalen Sound of Stockholm hösten 2013, för att tillvara potentiella tillfällen för möten mellan konstnärer och uppdragsgivare.

FST anlitade Emelie Bergbohm och Bohm Bohm Room för att genomföra en förstudie av vilka insatser, förenade med agentrollen, som idag efterfrågas av svenska tonsättare som önskar utveckla sitt nätverk, med fokus på den internationella marknaden.

Det är i dag vanligt förekommande att artister och dirigenter samarbetar med agenter, men det är fortfarande få tonsättare som nyttjar denna funktion. I takt med att det ställs allt högre krav på tonsättarens kapacitet att synliggöra sig själv och sitt konstnärskap gentemot potentiella uppdragsgivare inför, under och efter exempelvis en presentation, har behovet av agenter, producenter och publicister inom tonsättarvärlden också vuxit. Samtidigt som branschen vittnar om att en direktkontakt mellan beställare och tonsättare är värdefull, upplever många tonsättare att de saknar kanaler, sammanhang och handfasta strategier som ger grogrund till nya uppdrag och kontakter.

Med denna förstudie har vi undersökt vilka arbetssätt som kan skapa fler kontaktytor mellan komponister och uppdragsgivare, hitta metoder för att stärka tonsättarens eget internationella nätverksbyggande samt utforska i vilket skede en brobyggare (agent, producent, publicist) kan vara avgörande för att ett nytt engagemang initieras.