Koreografin

Koreografin – interaktivitet, språk och integration: Metodutveckling för normkreativ scenkonst är ett projekt som strävar efter att göra scenkonst tillgänglig för alla. Projektets mål är att skapa en normkreativ kulturupplevelse på flera språk och utveckla metoder kring interaktiv scenkonst, flerspråkighet och integration.
I Koreografin kan varje person i publiken själv välja om den vill genomföra föreställningen på arabiska, dari, engelska, finska, isländska, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, svenska eller turkiska.

Koreografin har översatts till 14 språk för att ge fler möjlighet att delta och att mötas över språkgränser. Samtidigt utvecklas en metod för scenkonst som kan bidra till ökad kunskap, större tillgänglighet och fler flerspråkiga scenkonstverk. Projektet avslutas med att föreställningen och metoden sprids genom en turné i Sverige under 2021.

Det långsiktiga målet är att Koreografin på 14+ språk ska fortsätta turnera efter projektets slut. Metoden ska också kunna användas av dans- och teaterinstitutioner, scenkonstgrupper, kulturskolor med flera för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk.

Målgrupp för projektet är elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9 samt särgymnasiet. Fokus ligger på nyanlända barn och ungdomar. Den översatta Koreografin blir en jämlik mötesplats genom att spelas för nyanlända och etablerade elever tillsammans.

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en ideell förening som skapar lekfull, normkreativ och utmanande scenkonst för barn och unga. Vi arbetar för en mer inkluderande scenkonst och för alla barn och unga ska ha en självklar plats i samhälle och kulturliv.

Johanssons pelargoner och dans bildades 2009 av en grupp studenter i danspedagogik vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Under åren har kollektivet utvecklats till en ledande aktör inom normkritisk scenkonst och danspedagogik för unga.

Den pedagogiska kompetensen är en kärna i verksamheten och utgör en viktig del i mötet med barn och unga och deras tankar om dans. Genom ett nyfiket förhållningssätt ger vi utrymme och tillåtelse för dem vi möter att själva tänka och bestämma. Vi hoppas därigenom öppna upp för nya idéer och tolkningar och ge en möjlighet att se bortom den konventionella uppfattningen om vad dans är och får vara.

För mer information om Johanssons pelargoner och dans, besök www.pelargonerochdans.se

”…dansen får en språklig karaktär som den vanligtvis inte har. Dels genom att sätta ord på rörelser men också genom de möten över språkgränser som uppstår.”

Syre

Credits

Kompositör och konstnärlig ledare: Anna Haglund
Koreograf och konstnärlig ledare: Annica Styrke
Koreograf och konstnärlig ledare: Karin Wiklund
Kommunikatör: Birna B. Wallin – Bohm Bohm Room