Kultur i Almedalen 2018

Kultur i Almedalen samlade det viktigaste som hände, berör och debatterades inom kulturområdet under Almedalsveckan inför valet 2018. För tionde året i rad var Kultur i Almedalen en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv.

Bakom Kultur i Almedalen 2018 stod arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.

Program innehöll programpunkter av följande organisationer:

Arbetets museum, Arenagruppen, Arkivutredningen, Berwaldhallen, Bohm Bohm Room, FATTA, Film Capital Stockholm, Film på Gotland, Folkets Hus och Parker, Folk och Kultur, Föreningen Svenska Tonsättare, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Journalistförbundet, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Kulturskolerådet, Leopard förlag, Länsmuseernas Samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige, Länsteatern på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Natur & Kultur, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Regional Musik i Sverige, Region Skåne, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, Svensk Scenkonst, Sveriges folkhögskolor, Sveriges Museer, Sveriges Radio, Statens medieråd, Teaterförbundet för scen och film, Tekniska museet, Unga tankar om musik och Västra Götalandsregionen.