Kultur i Almedalen 2019

Kultur i Almedalen samlade det viktigaste som hände och debatterades inom kulturområdet under Almedalsveckan 2019.

För elfte året i rad var Kultur i Almedalen en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv. Utöver det samlade programmet med seminarier, mingel, film och debatter drev även Kultur i Almedalen kampanjen 1% till Kulturen. I kampanjen lyftes över 100 olika röster om varför 1% av statsbudgeten bör gå till kulturen.

Bakom Kultur i Almedalen 2019 stod arrangörerna Länsteatern tillsammans med Bohm Bohm Room.

Följande organisationer bidrog till att skapa innehållet till Kultur i Almedalen 2019:

ABF, Arbetets museum, Bohm Bohm Room, Danska ambassaden i Sverige, Equmeniakyrkan, Folkbildningsrådet, Forum/Debatt, Föreningen Norden i Sverige, Helsingborg Arena & Scen / Helsingborgs stad, Institutet för Framtidsstudier, Konstex, Konstfack, Konstnärliga fakulteten GU, Kungl. Musikhögskolan, Länsmuseerna, Länsteatern på Gotland, Länsteatrarna i Sverige, Myndigheten för kulturanalys, Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Sandahl Partners, Statens konstråd, Statens kulturråd, Stiftelsen Natur & Kultur, Studieförbunden, Studieförbundet Bilda, Svensk Scenkonst, Sveriges folkhögskolor och Sveriges Museer

Press

”Sammanlagt deltar 26 olika arrangörer i årets kulturseminarier som handlar om allt från flygskam till hiphopen som demokratiskt verktyg.”

SVD


Scenkonstarbetare som drabbas av hat och hot samt en kampanj för att en procent av statsbudgeten ska gå till kulturen. Det är kulturfrågor i fokus under Almedalsveckan.

TT