#kulturihelalandet

Med hashtagen #kulturihelalandet ville Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med regioner och landsting belysa vikten av att ett brett och högkvalitativt kulturutbud finns tillgängligt i hela landet. Kampanjen pågick under hösten 2015 och projektleddes samt koordinerades av Bohm Bohm Room på uppdrag av SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kultur bidrar till allas vårt välbefinnande och individers utveckling. Ett dynamiskt kulturliv spelar också en avgörande roll för samhällsutveckling, samhörighet, hälsa och innovation. Landsting och regioner gör stora satsningar för tillgången till kultur i landet. Med kampanjen vill vi bidra till att synliggöra en del av allt det som möjliggörs med offentliga medel och uppdrag, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för Tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Verksamma inom kulturområdet delade med sig av sina bilder från pågående arbete både bakom och framför kulisserna. Verksamheter som involverades i kampanjen arbetar med regionala uppdrag eller med regional finansiering.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill dela med sig av sina kulturupplevelser och vad de betyder för var och en, eller för platsen där en bor. Vi hoppas också att de som arbetar inom kulturområdet vill dela med sig av stunder och händelser på jobbet eller i ideellt arbete, säger Louise Andersson, kulturexpert på SKL.

Kampanjen genomfördes i samband med att SKL släppte en rapport med samma namn, som ägnar särskild uppmärksamhet åt finansieringen av kultursamverkansmodellen samt förhållandet mellan statligt och regionalt ekonomiskt ansvarstagande.