Kungl. Konsthögskolan: Mindepartementet

Den 10 september invigde Kungl. Konsthögskolan Mindepartementet, som är skolans nya plats på Skeppsholmen för undervisning och forskning i rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Kvällen firades med en festival fylld med performance, film och installationer.

De senaste två åren har Kungl. Konsthögskolan drivit ett omfattande utvecklingsarbete. Nyckelord i den nya visionen är konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande, tillsammans med en ny organisation som ger studenter och medarbetare mer inflytande. I led med detta, har nya utbildningar startats i bland annat offentlig konst och ljudkonst och nya tjänster inrättats till exempel en professur i performance, samt att högprofilerade internationella konstnärer har knutits till skolan som gästlärare. 

Ett viktigt steg i skolans utveckling är öppningen av Mindepartementet, skolans nya plattform för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, vill att man här ska pröva nya pedagogiska metoder med avsikten att skolans verkstadsnära utbildning kommer samverka med mer teoretiska förhållningssätt.

På Mindepartementet finns praktiska verktyg för videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio, samt mötesplatser som projektrum och seminarierum. Man bryter även med Konsthögskolans tradition där studenterna har en professor som handledare – i stället ska områdets professorer arbeta tillsammans. Konstnärliga uttryck ska diskuteras och experimenteras fram genom seminarier, filmvisningar, workshops och utställningar. Mindepartementet har formgetts av arkitektkontoret Norell/Rodhe, som skapat en miljö som stimulerar detta pedagogiska förhållningssättet.

Kungl. Konsthögskolan vill genom Mindepartementet stimulera nya konstnärliga uttryck och undervisningsformer, i en miljö präglad av konstnärlig öppenhet och nyfikenhet, där konsten och bildningens frihet är en grundförutsättning

Invigningen 10 september tog formen av en festival. Fram till midnatt levererades ett brett program som sträckte sig från det som äts till det som hörs, syns och känns.

Medverkande konstnärer  

Emanuel Almborg, Åsa Andersson Broms, Petra Bauer, Mikael Beckman-Thoor, David Blomqvist Jönsson, Robert Brečević, Karolina Brobäck, Jacob Broms Engblom, Carl Johan Erikson, Simon Ferner, Benjamin Gerdes, Vladyslav Kamenskyy, Oscar Lara, Björn Larsson, Izabel Lind Färnstrand, Rossana Mercado-Rojas, Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Afrang Nordlöf Malekian, Alessandro Petti/DAAR, Cristian Quinteros Soto, Erika Råberg, Natália Rebelo, Sonia Sagan, Vanja Sandell, Lina Selander, Anneli Ström Villaseca, Eugene Sundelius von Rosen, tm, Victoria Verseau, Erik Viklund, Sophie Vuković, James Webb, Karin Willén och Ming Wong.

www.kkh.se