Leadingfollowing: The Spectator’s Dance

Ett konstnärligt undersökande av att leda genom att följa och följa genom att ta initiativ.

Arena Baubo arbetar med de oförutsedda impulser och rytmer som praktiken av att föra och följa tillsammans, på samma gång, kan ge upphov till. De ifrågasätter och tänker om makthierarkier med metoden att leda genom att följa och följa genom att ta initiativ. En ständig förhandling mellan positioner och roller väver sig in i och påverkar verkets struktur. Publikens feedback-loop lyfts fram, och skapar dansen mellan verket och dess åskådare. Katja Seitajoki och Kajsa Wadhia undersöker konstnärligt och organisatoriskt hur de simultant kan leda och följa processen och ställer samtidigt frågan om metodiken går att applicera politiskt på samhällelig nivå.

Arena Baubo grundades 2006 som en polyfon arena för scenkonst. Gruppen har arbetat tvärkonstnärligt och med anti-hierarkiska strukturer genom åren och använt sig av format som föreställningar, samtal och seminarium för att skapa nya impulser, idéer och möten. Arena Baubos konstnärliga ledare är Kajsa Wadhia och Katja Seitajoki.

Verket Leadingfollowing hade premiär maj 2014.

“Scenkonstduon Arena Baubo gestaltar gärna samhällsföreteelser ur ett filosofiskt perspektiv. Med sin nya uppsättning vill de undersöka makthierarkier: Vem leder och vem låter sig bli ledd? I sina svagare stunder liknar verket en dåligt arrangerad kick-off på jobbet, ett vuxendagis där den dyrt inhyrda konsulten med röd clownnäsa desperat gör allt för att lura fram den gömda lekfullheten hos personalen i syfte att skapa en gemensam värdegrund – med baktanken att skapa större lönsamhet i företaget.”

Svenska Dagbladet

Credits

Projektet leddes av: dansaren och koreografen Kajsa Wadhia och regissören och scenkonstnären Katja Seitajoki
Ljuddesign: Martin Vognsen
Ljusdesign: Johan Bjellsäter
Film: Ylva Henrikson
Producent: Emelie Bergbohm – Bohm Bohm Room
Foto: José Figueroa
Med stöd av: Statens kulturråd, Dansens Hus samt Dans och Cirkushögskolan