Mirja Palo – Bávllosa Divttat – Paulus Utsis dikter

Den norrbottniska sångerskan och musikern Mirja Palos röst är klingande mörk och ackompanjeras till tonerna av det finska instrumentet kantele. Den 21 februari släpper hon sin första EP; Bávllosa Divttat – Paulus Utsis dikter. Hon har tidigare tonsatt sina egna texter på svenska men i den här produktionen tar hon ett steg bort från det temporära och utforskar istället poeten Paulus Utsis ord på originalspråket nordsamiska.

Första singeln Bohccui lehkus giitu (Till renen tack) leder in en i en metaforisk beskrivning av renen. Musiken är byggd på upprepningar, inspirerad av traditionell kantelemusik och formad av renens rörelser på ett öppet landskap; lugn när den är nära, intensiv när man ska känna dess kraft. Med på låten som spelades in i Kiruna av Björn Thuuri medverkar även Sara Parkman på fiol och Markus Larsson på trummor.

Denna är tanken att utgöra en berättelse om hur klimatförändringarna slår mot mindre traditionella näringar som i det här fallet renskötseln. Då Paulus skrev denna dikt var dåliga vintrar inte lika ofta förekommande som nu. Idag är varje vinter ”goavvedálvi” nödvinter. Marktäcket täcks av en ishård skorpa vilket leder till att den inte får tag på bete utan svälter så småningom ihjäl. Detta har blivit vardag för många som arbetar inom renskötseln. Att med bild beskriva hur snön ser ut i olika vinklar, kanske hur isigt hård eller blöt och slaskig den kan vara. Snöns tillstånd bestämmer hur vintern och därmed hur betet ska bli.

De senaste tio åren har vintrarna varit ömsom kalla ömsom varma. Ena dagen är temperaturen på plus, nästa dag -20. Detta får ödesdigra konsekvenser för betet och därmed för dem som arbetar med naturen.

Sannolikheten är mycket stor att detta beror på alla utsläpp som sker och urfolk över hela världen drabbas hårt av både avskogning, exploatering av traditionella marker mm. Den lilla berättelsen i den stora beskriver känslan hos den som är ute och försöker hålla ihop sin hjord, att se till renens bästa och att ständigt behöva oroa sig för dess situation. Som renskötare är du beroende av naturen och du behöver kunna tyda de olika tecknen i den. I det här fallet visar tecknen att betet är dåligt vilket innebär att många djur kommer duka under av svält. Du kommer att hitta dem döda eller döende.

Detta är ett faktum och något du måste konfronteras med varje dag då du är ute i skogen. När våren kommer? Hur stor del av jorden finns då kvar?

Bohm Bohm Room jobbade med PR för Mirja Palo i samband med releasen av albumet.