Nordbor

Den 10 februari 2024 öppnar Nordiska museet sin största utställning någonsin – Nordbor. En visuell museiupplevelse och dynamisk berättelse om vardagsliv och människor i Norden under 500 år.

Med hjälp av 4000 föremål, bilder och arkivmaterial ur museets omfattande samlingar är utställningen Nordbor en sammanhållen berättelse om livet i Sverige och Norden under 500 år genom fyra årstider. Efter fem års förberedelser är det snart dags för öppning.

Utställningen handlar om människor i Norden, nordbor, och hur livet i Norden ständigt omformas. Den skildrar rörelser, möten och förändringar genom århundradena och tar fasta på viktiga brytpunkter och händelser som format historien. Den kronologiska berättelsen tar besökaren på en resa genom historien med fokus på tre historiska spår: Natur, Familj och Tanke. Röster från historiens vardagsliv vävs samman med både alldagliga och ikoniska föremål.

Nyproducerade filmer och specialdesignade ljudmiljöer är framtagna av Hildurs AB. Rummen är en kombination av scenografi och digitala inslag med projektioner av naturbilder och konstverk som speglar utställningsberättelsen och människornas livsmiljöer i deras tid. Årstiderna rör sig längs utställningen som ett sammanhållande tema för gestaltningen tillsammans med skogen och naturen. 

I anslutning till utställningen Nordbor utkommer en rikt illustrerad populärvetenskaplig bok som följer utställningens upplägg och tematik. Publikationen följer Nordens historia från 1500-talet till idag med fokus på rörelse och förändringar och det svenska sammanhanget. Här finns berättelser om de stora historiska processerna men också de många människornas vardag. Den presenterar olika nordbor från fem århundraden i deras historiska sammanhang. Ett femtiotal forskare och specialister presenterar ny och aktuell kunskap. Av skribenterna är cirka hälften medarbetare vid Nordiska museet. 

Foto till höger: Detalj ur utställningen Nordbor på Nordiska museet. Foto: Emil Fagander/ Nordiska museet