PR för tonsättare

Under hösten 2014 lanserade och genomförde Emelie Bergbohm ett individuellt rådgivningsprogram i PR för tonsättare på uppdrag av Föreningen Svenska Tonsättare. Några av de frågeställningar som kom upp och behandlades under programmet var bland annat:

Hur gör jag för att orkestrar och ensembler ska vilja framföra min musik?
Hur kan jag effektivisera mitt eget PR-arbete?
Hur lanserar jag mig själv och
min musik internationellt?
Hur kan jag skapa nya forum och kontexter för min musik?
Vad kan jag göra för att nå ut till en ny publik?
Vad skall jag tänka på när jag använder mig av sociala medier och andra kanaler på nätet?

Programmet inleddes med ett seminarium och ett erfarenhetsutbyte med tolv antagna tonsättare, som därefter fick ett individuellt möte med Emelie Bergbohm. Mötet utgick från deltagarnas olika situationer och frågeställningar med ett motiveringsbrev som bas för samtalet, där deltagarna listade sina utmaningar kopplat till PR och marknadsföring.

Projektet formades som led ur en förstudie Emelie Bergbohm genomförde under 2013-2014 på uppdrag av FST och STIMs Promotionnämnd under namnet “Komponistkatalysator”.