Sjungande barn

Musikens roll i läroplaner och undervisning har minskat, vilket oroar många. Kungliga Musikaliska akademien har därför startat projektet Sjungande barn som har ambitionen att bli ett flerårigt, nationellt omfattande arbete som åter ska göra sångens plats självklar i förskola och skola.

På det här sättet vill akademien ta sitt ansvar för att alla barn ska få växa upp med rösten och sången som resurs för självförtroende, psykisk hälsa och inkludering, samt för musiken som kunskapsämne och välgörande kraft.Genom breda samarbeten ska projektet verka genom flera samhällssektorer, och nyttja möjligheterna med ny teknik för ökad delaktighet bland både barn och pedagoger.

Satsningen inkluderar såväl myndighetskontakter som vetenskapliga studier och teknisk utveckling, där barnen och alla som arbetar med barns sång, både i sina professioner och på frivillig basis, är i starkt fokus.

Bohm Bohm Room har byggt hemsidan och jobbat med kommunikationen i projektet.

Foto: Maria Andrea Garcia

Läs mer och anslut till projektet på Sjungande barns hemsida, www.sjungandebarn.se