Sounds of our cities

”Sounds of our Cities” är ett tvåårigt EU-projekt som är finansierat av Kreativa Europa. Samarbetspartners är Stad Roeselaare (Belgien), Dear Hunter (Nederländerna), Idensitat (Spanien), Ålborg University (Danmark) och Bohm Bohm Room (associated partner). Projektet kommer att producera två ljudkonstutställningar i Roeselare, Belgien, och Barcelona, Spanien. Utställningarna kommer att bestå av installationer av individuella ljudkonstverk som genomförs av en internationell grupp av ljudkonstnärer. Utställningarna kommer att upplevas genom en digital applikation som kommer att utvecklas och implementeras av de deltagande konstnärerna och utformas av forskargruppen AAU / SMC.

Bohm Bohm Room har utvecklat konceptet, skrivit ansökan och är ansvarig för den externa kommunikationen och strategiskt arbete.

För mer information: mattias@bohmbohmroom.com